SEBEDOKUMENTACE

Fond sebedokumentace je souborem nejrůznějších typů písemností pocházejících z činnosti Muzea romské kultury. Jedná se ponejvíce o propagační materiály k nejrůznějším muzejním akcím (výstavám, přednáškám, promítání atd.), dále např. návštěvní knihy, externí tiskoviny informující o činnosti muzea. Mezi významné přírůstky patří např. dokumenty z období zakládání muzea na počátku 90. let 20. století. Své místo mají ve fondu sebedokumentace také nejrůznější diplomy a ocenění, jež muzeum získává na různých soutěžích a přehlídkách.

Zajímavostí jsou bezesporu evidenční karty sbírkových předmětů z bývalého Svazu Cikánů-Romů, které byly předány roku 1992 z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně do tehdy mladého Muzea romské kultury. Na kartách je evidována část sbírky romských kovářských výrobků shromážděných zejména prvním romským historikem a činitelem svazu Bartolomějem Danielem pro výstavu o romských řemeslech a zamýšlené romské muzeum. Po nuceném ukončení činnosti svazu roku 1973 byly tyto předměty deponovány po téměř dvacet let v  Moravském zemském muzea v Brně.

V současnosti čítá fond zhruba 1000 přírůstkových čísel.

Význam fondu potvrdila příprava dočasné výstavy s názvem Pod lupou s podtitulem 20 let Muzea romské kultury, která shrnovala dvacetiletou činnost muzea a byla pro veřejnost otevřena v říjnu 2011. Kurátoři výstavy využili nepřeberné množství různorodých materiálů a ty nejzajímavější prezentovali přímo v samotném výstavním sále. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout mimo jiné výběr z trojrozměrných sbírkových předmětů nebo se podívat na architektonické 3D návrhy podoby stálé expozice.

V případě zájmu poskytne příslušný kurátor další informace během badatelské návštěvy.

Kurátor: Mgr. Dušan Slačka
Kontakt: historie (at sign) rommuz.cz