VIDEODOKUMENTACE

Fond videodokumentace čítá několik tisíc položek videomateriálu uloženého v analogové (VHS, Hi8 a miniDV kazety) či digitální podobě (DVD média, mp4 či avi soubory).

Shromažďuje především vlastní videozáznamy pořízené pracovníky muzea napříč více než 20 lety – např. vystoupení kapel hrajících tradiční romskou muziku, tvorbu a rozhovory s romskými řemeslníky, výtvarníky a sochaři, výpovědi pamětníků romského holocaustu, poválečného osidlování ČR či působení Svazu Cikánů-Romů. Věnujeme se také dokumentaci romských rodinných tradic, jako jsou svatby, křtiny a pohřby. Naše záznamy vznikly především na území ČR a SR, zahrnují však také výzkumy uskutečněné v Polsku, Rumunsku či Rakousku.

Muzeum také dokumentuje vlastní činnost pro veřejnost – množství vernisáží, koncertů, literárních čtení, doprovodných programů k výstavám či pietních aktů pořádaných po dobu existence instituce.

Pod produkční hlavičkou muzea vzniká rostoucí řada dokumentárních filmů, jako např. …to jsou těžké vzpomínky (2002, r. Monika Rychlíková) o romském holocaustu, prezentační film Muzeum romské kultury (2008, r. Anna Juránková), portrét rakouské výtvarnice Žít! Ceija Stojka (2009, r. Anna Babjárová) či trojice snímků o romských sportovcích Svět bez hranic (2014, r. Martin Chlup).

Videofond se kromě vlastních záznamů snaží také obecně pokrýt hranou, dokumentární a publicistickou tvorbu zabývající se romskou kulturou a historií, a to jak domácí, tak zahraniční, obsahuje některé raritní archivní záznamy.

Vlastní záznamy našeho fondu jsou při splnění licenčních podmínek k dispozici badatelům, studentům a zájemcům z řad veřejnosti.

Videodokumentátor připravuje pravidelný cyklus projekcí tzv. filmové čtvrtky v Moravské zemské knihovně.

Kurátor videofondu: Robin Stria, DiS.
Kontakt: video (at sign) rommuz.cz