Přednášky a jiné služby

Přednášky

 • Úvod do studia dějin Romů
 • Nejstarší dějiny Romů do pol. 18. stol.
 • Dějiny Romů od pol. 18. stol. do r. 1938
 • Genocida Romů v době druhé světové války (1939–1945)
 • Dějiny Romů po roce 1945
 • Jak vyučovat o romské kultuře v kontextu aktuální situace
 • Co je to tzv. romský problém a jeho možná řešení
 • Duchovní kultura Romů
 • Romský jazyk
 • Ústní lidová slovesnost a literatura
 • Romská literatura
 • Výtvarný projev Romů
 • Romové a média
 • Pacient – Rom v etnokulturních souvislostech
 • Romové v ČR – základní údaje o etniku relevantní pro práci policisty
 • Specifika vzdělávání sociálně vyloučeného žáka

Odborné konzultace

Posudky odborné literatury a učebnic

Další přednášky z dějin a kultury Romů dle individuální domluvy, kontakt:

 1. Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
 2. vedoucí Odborného oddělení
 3. sbirky (at sign) rommuz.cz, +420 734 315 043