Učební texty CERME

Tyto materiály vznikly specielně pro potřeby vzdělávacího programu Identity v konfrontaci. Jsou určeny učitelům, ale při jejich přípravě bylo dbáno, aby byly zpracovány nejen na kvalitní odborné úrovni, ale spňovaly i vysoký standard po stránce didaktické. Kromě informativních textů obsahují úkoly pro učitele/ky, vzorové úkoly pro studenty/ky a obzvlášť v elektronické podobě i velké množství příloh využitelných jako podklady přímo ve výuce.

Název a popis dokumentu Odkaz pro stažení
Identity v konfrontaci – imprimatura tištěné verze PDF
Identity v konfrontaci – obálka PDF
Identity v konfrontaci: DVD část 1
část 2
část 3
část 4
část 5
část 6
část 7
část 8
část 9
část 10
část 11

ČLÁNKY 

Dějiny Židů v českých zemích

Podpora pravidelné školní docházky dětí ze sociálně vyloučené lokality

Izrael a Palastina

Šoa a holocaust

Veřejné projevy neonacismu a události z jara 2011

Evropská tradice a společenská integrace muslimských přistěhovalců v době bezpečnostní hrozby (komentář)

Užitečné odkazy

Multikulturní výchova 

Romská kultura a dějiny 

Textové podklady k výuce