Památník v Hodoníně u Kunštátu pod správou MRK

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 převezme Muzeum romské kultury areál Památníku v Hodoníně u Kunštátu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stane se tak správcem areálu a bude mít na starosti provoz památníku pro veřejnost včetně vybudování expozic. 

Od 13h bude probíhat v přednáškovém sále tisková konference s novináři spojená také s prohlídkou místa.