Ceník služeb

FOTOGRAFICKÝ MATERIÁL 

1.1Poplatek za vyhledání, přípravu a scanování analogových fotografií ze sbírkového fondu či nesbírkové kolekce

za každý poskytnutý ks: 350,- Kč

1.2Poplatek za vyhledání, přípravu a scanování negativů ze sbírkového fondu či nesbírkové kolekce

za každý poskytnutý ks: 350,- Kč

1.3Poplatek za vyhledání a přípravu digitálních fotografií ze sbírkového fondu či nesbírkové kolekce

za každý poskytnutý ks: 250,- Kč

1.5. Poplatek za poskytnutí média

CD, DVD: 30,- Kč + poštovné v případě zaslání poštou

Veškeré scany jsou poskytovány v tiskovém rozlišení 300 dpi.

Veškeré reprodukční práce sbírkových předmětů fondu fotodokumentace musí být schváleny ředitelkou muzea, některé obzvláště cenné sbírkové předměty tohoto fondu nemusí být dovoleno reprodukovat.

Pro studenty a badatele využívající fotografie do studentských či odborných prací je možná sleva (po dohodě s ředitelkou) pouze v případě, že jeden výtisk této práce bude zdarma předán do knihovny MRK.

  1. VIDEO

2.1. Poplatek za vyhledání a přípravu videozáznamu ze sbírkového fondu či nesbírkové kolekce

digitální záznam: 100,- Kč/ks

analogový záznam: 250,- Kč/ks

2.2. Poplatek za možnost využití videozáznamu ze sbírkového fondu či nesbírkové kolekce

Osobní a badatelské účely pro vytvoření absolventské práce, pod podmínkou, že jeden výtisk této práce bude zdarma předán do knihovny MRK: zdarma

Osobní a badatelské účely s ujednáním, že se nebude záznam dále šířit ani veřejně používat: 5,- Kč/min

Výukové a vzdělávací účely, včetně licence za užití k těmto účelům: 20,- Kč/min

Komerční účely (prodejní DVD, užití do TV/dok. filmu): 150,- Kč/min

2.3. Poplatek za poskytnutí média

DVD: 30,- Kč + poštovné v případě zaslání poštou

Digitální záznamy jsou poskytovány ve formátu Dvd-video, u novějších záznamů (2005 a dál) pořízených pracovníky MRK se lze případně domluvit na alternativních formátech (MPEG-2, MPEG-4)

Veškeré reprodukční práce sbírkových předmětů fondu videodokumentace musí být schváleny ředitelkou muzea, některé obzvláště cenné sbírkové předměty tohoto fondu nemusí být dovoleno reprodukovat.

  1. AUDIO

3.1. Poplatek za vyhledání a přípravu audiozáznamu ze sbírkového fondu či nesbírkové kolekce

digitální záznam: 100,- Kč

analogový záznam: 250,- Kč

3.2. Poplatek za možnost využití audiozáznamu ze sbírkového fondu či nesbírkové kolekce

Osobní a badatelské účely pro vytvoření absolventské práce, pod podmínkou, že jeden výtisk této práce bude zdarma předán do knihovny MRK: zdarma

Osobní a badatelské účely s ujednáním, že se nebude záznam dále šířit ani veřejně používat: 5,- Kč/min

Výukové a vzdělávací účely, včetně licence za užití k těmto účelům: 20,- Kč/min

Komerční účely (prodejní DVD, užití do TV/dok. filmu): 150,- Kč/min

3.3. Poplatek za poskytnutí média

CD, DVD: 30,- Kč + poštovné v případě zaslání poštou

Veškeré digitální záznamy jsou poskytovány ve formátu waw 44,1 kHz nebo mp3.

Veškeré reprodukční práce sbírkových předmětů fondu audiodokumentace musí být schváleny ředitelkou muzea, některé obzvláště cenné sbírkové předměty tohoto fondu nemusí být dovoleno reprodukovat.

  1. FOTOGRAFIE SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

4.1. Poplatek za vyhledávání, přípravu sbírkových předmětů a pořízení a úpravu jejich digitálních fotografií

za každý poskytnutý ks: 350,- Kč

4.2 Poplatek za poskytnutí média

CD, DVD: 30,- Kč + poštovné v případě zaslání poštou

Pro studenty a badatele využívající fotografie a videozáznamy sbírkových předmětů do studentských či odborných prací je možná sleva (po dohodě s ředitelkou) pouze v případě, že jeden výtisk této práce bude zdarma předán do knihovny MRK.

Veškeré digitální fotografie jsou poskytovány v tiskovém rozlišení 300 dpi.

Veškeré reprodukční práce sbírkových předmětů muzea musí být schváleny ředitelkou muzea, některé obzvláště cenné sbírkové předměty nemusí být dovoleno reprodukovat.

  1. XEROKOPIE

A4…………………..3,- Kč/ks (jednostranně u běžných knih, kopií a nesbírkových předmětů)

A4…………………..4,- Kč/ks (oboustranně u běžných knih, kopií a nesbírkových předmětů)

A3…………………..6,- Kč/ks (jednostranně u běžných knih, kopií a nesbírkových předmětů)

A3…………………..9,- Kč/ks (oboustranně u běžných knih, kopií a nesbírkových předmětů)

U bibliofilií, vzácných tisků a sbírkových předmětů cena dohodou, povoluje ředitel.

SKENY

6.1. Poplatek za pořízení skenů

1 stránka knihy: 15,- Kč

1 stránka sbírkového předmětu nebo předmětu z nesbírkové kolekce: 20,- Kč

6.2. Poplatek za poskytnutí média

CD, DVD: 30,- Kč + poštovné v případě zaslání poštou

Veškeré reprodukční práce sbírkových předmětů muzea musí být schváleny ředitelkou muzea, některé obzvláště cenné sbírkové předměty nemusí být dovoleno reprodukovat.

Použití vlastního skeneru či fotoaparátu není dovoleno, viz Badatelský řád. V mimořádných případech je nutné požádat o výjimku ředitele.

  1. PŘEDNÁŠKY NA VYBRANÁ TÉMATA – pro uzavřené skupiny (ne pro širokou veřejnost)

Přednášky a besedy na vybraná témata pouze po předchozí domluvě.

Objednávky u lektorky muzea na tel. čísle:

545 214 419 nebo na emailové adrese lektor@rommuz.cz.

Realizace v prostorách Muzea romské kultury i objednatele.

8.1. Školy

VŠ:                  od 350,- Kč/45 min

ZŠ/SŠ:            od 250,- Kč/45 min

8.2. Neziskové organizace a vzdělávací instituce

od 350,- Kč/45 min

8.3. Komerční a jiné organizace

od 500,- Kč/45 min

Za nepracovní dny může Muzeum romské kultury požadovat až dvojnásobek uváděných cen.

U přednášek jsou uvedené ceny spíše vodítkem; výsledná cena bude stanovena po dohodě s objednavatelem.

K ceně za samotnou přednášku realizovanou mimo prostory Muzea romské kultury je potřeba připočíst cestovní náklady přednášejícího na místo a zpět.

  1. NATÁČENÍ V PROSTORÁCH MRK

500,- Kč/hod., v případě předání pořízeného záznamu do sbírek muzea je možné individuální jednání.

Vyhledání sbírkového předmětu nebo předmětu z nesbírkové kolekce pro účely natáčení za každý poskytnutý kus: 200,- Kč

V případě prezentace MRK v natáčeném pořadu, může ředitel povolit slevu z výše vedených částek. V případě prezentace MRK ve zpravodajských pořadech je natáčení zdarma.

Veškeré natáčení v prostorách muzea musí být schváleno ředitelkou muzea.

ODBORNÉ POSUDKY A ZPRACOVÁNÍ ODBORNÝCH TEXTŮ

500,- Kč/1 hod práce

REŠERŠE

300,- Kč/1 hod práce

PRONÁJEM PUTOVNÍCH VÝSTAV

  1. 1. Výstavy v systému banner, roll-up a octanorm (Genocida Romů v době druhé světové války – česká verze, Genocida Romů v době druhé světové války – anglická verze, Putovní verze stálé expozice Příběh Romů)

Pronájem po dobu do 1 měsíce / 1000,- Kč //  pro komerční instituce 3000,- Kč

Pronájem po dobu 1 – 3 měsíců / 2000,- Kč // pro komerční instituce 6000,- Kč

Pronájem delší než 3 měsíce / 3000,- Kč // pro komerční instituce 9000,- Kč

2. Fotografické výstavy v rámech (Roma Rising, Krásné časy?)

Pronájem po dobu do 1 měsíce / 1500,- Kč // pro komerční instituce 4500,- Kč

Pronájem po dobu 1 – 3 měsíců / 3000,- Kč // pro komerční instituce 9000,- Kč

Pronájem delší než 3 měsíce / 5000,- Kč // pro komerční instituce 15000,- Kč

3. Výstavy obsahující originální sbírkové předměty v rámech (Život jako vyšitý – výšivky na plátně Markéty Šestákové z fondu výtvarného umění v rámech)

Pronájem po dobu do 1 měsíce / 1500,- Kč // pro komerční instituce 4500,- Kč

Pronájem po dobu 1 – 3 měsíců / 3000,- Kč // pro komerční instituce 9000,- Kč

Pronájem delší než 3 měsíce / 5000,- Kč // pro komerční instituce 15000,- Kč

  1. 4. Na základě individuální domluvy lze pronajmout i jiné sbírkové předměty či jejich soubor. V těchto případech je cena stanovena individuálně.

Všechny putovní výstavy jsou určeny pro instalaci v interiéru.

V oprávněných případech lze výstavu poskytnout jako výpůjčku bezplatně. Žádost o tuto výjimku je třeba směřovat na ředitelku MRK.

Pronájem výstav je ošetřen smlouvou o nájmu na základě Pokynu vedoucí Odborného oddělení č. 20/2017. Výpůjčka výstavy je realizována na základě smlouvy o výpůjčce – Pokyn vedoucí Odborného oddělení č. 19/2017.

Kromě nájmu samotné výstavy / sbírkových předmětů je nájemce povinen nést náklady spojené s přepravou a pojištěním výstavy.