PODMÍNKY VSTUPU DO MUZEA

Příkaz  ředitelky  MRK č. 05/2020

ze dne 1. 7. 2020

(nahrazuje Příkaz ředitelky č. 4 ze dne 15. 6. 2020) 

PODMÍNKY VSTUPU DO MUZEA

v souladu s nařízením vlády ČR v souvislosti s šířením nákazy COVID-19

 

 

Každý návštěvník muzea je POVINEN splnit a dodržovat následující bezpečnostní opatření a pravidla.

 

  1. 1. Návštěvníci jsou povinni pop vstupu do budovy použít dezinfekci na ruce.

   

  1. 2. Návštěvníkům vykazujícím příznaky respiračních onemocnění nebude povolen vstup do budovy či budou muset budovu MRK opustit.

   

  1. 3. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není možné využít sluchátka ve výstavě Lavutara ani dotyková zařízení ve stálé expozici a audioguidy. Tato zařízení je možno použít s vlastními sluchátky, či zakoupit jednorázová v recepci muzea.

   

  1. 4. Kdekoliv v budově muzea a na přilehlém dvoře je třeba dodržovat 2metrové rozestupy.

   

  1. 5. Současně s těmito nařízeními zůstává v platnosti Návštěvní řád MRK.

 

Děkujeme všem návštěvníkům za dodržování stanovených pravidel, jsou pro vaši i naši bezpečnosti.

 

Tento řídící akt je závazný pro všechny zaměstnance a návštěvníky muzea

Účinnost nabývá dnem 1. 7. 2020

Kontrolou plnění toho pokynu/nařízení pověřuji Darina Fajmonová

 

V Brně 1.7.2020

PhDr. Jana Horváthová,

ředitelka Muzea romské kultury