PODMÍNKY VSTUPU DO MUZEA

Příkaz  ředitelky  MRK č. 02/2020 ze dne 6. 5. 2020

 

 

PODMÍNKY VSTUPU DO MUZEA

vzhledem ke koronavirové nákaze s platností po dobu nouzového stavu

 

 

V souladu s nařízením vlády ČR v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 je každý návštěvník muzea POVINEN splnit a dodržovat následující bezpečnostní opatření a pravidla.

 

  1. 1. Po dobu trvání vládních nařízení je povolen vstup pouze celkem 15 návštěvníkům do výstav a knihovny, tedy do veřejných prostor muzea.
  2. 2. Návštěvníci jsou povinni vstupovat do prostor MRK pouze s náležitě rouškou/šátkem zakrytými ústy a nosem.
  3. 3. Po vstupu do budovy je nutné použít dezinfekci na ruce.
  4. 4. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen si nasadit jednorázové rukavice, především s ohledem na exponáty, na které je povoleno sahat.
  5. 5. Návštěvníkům vykazujícím příznaky respiračních onemocnění nebude povolen vstup do budovy či budou muset budovu MRK opustit.
  6. 6. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není možné využít sluchátka ve výstavě Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní ani dotyková zařízení ve stálé expozici a audioguidy. Tato zařízení je možno použít s vlastními sluchátky, či zakoupit jednorázová v recepci muzea.
  7. 7. Po dobu zákazu provozu restauračních zařízení je uzavřena muzejní kavárna.
  8. 8. Po odchodu z výstavních prostor využijte k likvidaci jednorázových rukavic odpadkového koše u recepce.
  9. 9. Kdekoliv v budově muzea a na přilehlém dvoře není povoleno se sdružovat a každý je povinen udržovat 2metrový odstup.
  10. 10. Současně s těmito nařízeními zůstává v platnosti Návštěvní řád MRK.

 

Děkujeme všem návštěvníkům za dodržování stanovených pravidel, jsou pro vaši i naši bezpečnosti.

 

Tento řídící akt je závazný pro všechny zaměstnance a návštěvníky muzea

Účinnost nabývá dnem 12. 5. 2020

Kontrolou plnění toho pokynu/nařízení pověřuji Darina Fajmonová a MgA. Monika Křivánková

 

V Brně 6. 5. 2020

 

 

PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury