Dětské dílny s tvorbou komiksů

S novou výstavou Kesaj čhave – příběh dětí víly Kesaj nabízíme pro rodiče a děti ve dnech 24. 5. a 24. 6. od 15ti hodin i novou dílnu. Nedělní odpoledne v muzeu tak věnujeme společné prohlídce výstavy i práci v ateliéru. Začneme jednoduchými cvičeními s tužkou a papírem, abychom se propracovali ke svému vlastnímu komiksu. Program trvá 90 minut a je zdarma, děti mohou přijít pouze v doprovodu rodičů.

IMG_5612