Muzeum romské kultury – správce památníků holokaustu Romů

Hodonín u Kunštátu - Původní barák vězňů

Tisková zpráva ze dne 9. ledna 2018

Od 1. 1. 2018 se Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace, stává oficiálním správcem památníků obětem romského holokaustu na místech někdejších protektorátních tzv. cikánských táborů. Na Muzeum romské kultury přechází správa současného Památníku Hodonín u Kunštátu i Kulturní památky Lety u Písku včetně pověření pietně upravit místo, kde dosud stojí státem odkoupený vepřín. K fyzickému převzetí jmenovaných míst dojde do konce ledna, areál vepřína bude převzat dle smlouvy v průběhu měsíce března.

Tato tisková zpráva shrnuje kroky a aktivity nového správce ve vztahu ke státu a veřejnosti.

Celý proces převzetí památníků má své kořeny již v 70. letech minulého století, kdy Svaz Cikánů-Romů začal ve spolupráci s historiky zcela zamlčené téma otevírat. Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace, navazuje na snahy romských občanských i odborných iniciativ, které již dlouhodobě poukazovaly na nedostatečnou připomínku holokaustu Romů v České republice. Stalo se tak na základě usnesení Vlády ČR č. 609, 665 a 776 z roku 2017.

PAMÁTNÍK HODONÍN V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU

Vybudování Památníku v místě bývalého protektorátního tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu bylo po odkoupení areálu státem v roce 2009 úkolem Národního pedagogického muzea Jana Amose Komenského (Praha). Vybudování Památníku však Národní pedagogické muzeum nedokončilo, všechny plánované expozice dosud chybí. V areálu památníku se nachází budova infocentra, replika vězeňského baráku, zrekonstruovaný barák dozorců a kontrastně vyznačené jsou místa již nedochovaných původních budov tábora. Pietní místo Žalov (místo masových hrobů) je lokalizováno v lese za táborem a je oploceno.

„Do konce ledna 2018 převezmeme areál od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ vysvětluje ředitelka Muzea romské kultury, Jana Horváthová. „Od konce roku máme k dispozici grafické zpracování expozic v elektronické podobě.  Nicméně stav expozic i budov bude teprve podroben odbornému zkoumání a zhodnocení. Zároveň bude nutno zajistit finanční prostředky na dokončení expozic, jejich výrobu a instalaci včetně dodávek osvětlení a audiovizuální techniky, což oproti původnímu plánu předchozí správce nerealizoval,“ dodává ředitelka s tím, že první veřejnou akcí, která proběhne v prostorách památníku, bude tradiční pietní akt v srpnu 2018, ovšem ještě bez možnosti shlédnout expozice. Už nyní je také jisté, že nový správce bude usilovat o návrat k původně zamýšlenému názvu Památník holokaustu Romů. Otevírací doba Památníku bude kopírovat otevírací dobu hradů a zámků v letní sezóně. „Věříme, že areál nabídne široké možnosti využití jak pro lektorské programy, tak i různé kulturní akce a má potenciál výrazně podpořit turismus v této lokalitě,“ dodává Horváthová.

 SOUČASNÁ KULTURNÍ PAMÁTKA LETY U PÍSKU

Prostory současného místa piety v Letech u Písku, které měl ve správě Památník Lidice, Muzeum romské kultury převezme do konce ledna. „Pro nás je zásadní, aby proces tvorby nového pietního místa byl transparentní, probíhala okolo něj veřejná debata a bylo zřejmé, že je to záležitost evropského významu, protože tak odkup vepřína i převod na muzeum skutečně vnímají odborníci i aktivní veřejnost v zahraničí,“ dodává Horváthová. Snahou muzea je také s pomocí podnětů odborné i laické veřejnosti a aktivistického sektoru dosáhnout co nejdůstojnější připomínky obětí holokaustu Romů na tomto místě.

PAMÁTNÍK V LETECH U PÍSKU, LIKVIDACE VEPŘÍNA A VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO PAMÁTNÍKU OBĚTEM ROMSKÉHO HOLOKAUSTU

Veřejností nejsledovanější téma související s převodem památníků na Muzeum romské kultury, je odkup vepřína od firmy AGPI, a.s. státem. K podpisu převodní smlouvy došlo dne 23. 11. 2017 v Praze v Nosticově paláci. K převzetí samotného areálu Muzeem romské kultury dojde na jaře letošního roku.
Muzeum romské kultury se převodem stane správcem daného místa a na jeho bedrech bude ležet jak likvidace samotného vepřína, tak zadání archeologického průzkumu a nová pietní úprava místa.
„Přestože je to pro Muzeum velká výzva, jsme na ni připraveni,“ říká ředitelka muzea. „Likvidaci vepřína bude zajištovat odborná firma, která vyjde z veřejné soutěže,“ dodává. Termín vypsání výběrového řízení je však nutné časově sladit s tvorbou architektonického a výtvarného návrhu řešení budoucího pietního území. K rozhodnutí o jeho podobě plánuje muzeum přizvat odborníky i veřejnost, a proto se nedá očekávat, že by se v místě vepřína začalo bourat ihned po nabytí účinnosti kupní smlouvy tedy poté, kdy AGPI, a.s. s příchodem jara areál vyklidí. „Naším cílem je v průběhu roku 2018 vyjasnit, jaká pietní úprava daného místa je nejvhodnější a také nepřijatelnější,“ upřesňuje Horváthová. Důležitou součástí harmonogramu přeměny bývalého vepřína v důstojné místo piety je také debata o podobě místa za účasti odborné i laické veřejnosti.

Všechny akce jsou médiím přístupné, pro více informací:

K převodu a provozu kontaktujte tiskovou mluvčí Muzea romské kultury, Mgr. Kristinu Kohoutovou, media@rommuz.cz, 775 407 065
Pro informace z historie kontaktujte historika Muzea romské kultury Mgr. Dušana Slačku, historik@rommuz.cz

PROGRAM UDÁLOSTÍ SPOJENÝCH S PŘEVZETÍM PAMÁTNÍKŮ A PIETOU ZA OBĚTI ROMSKÉHO HOLOKAUSTU PRO ROK 2018

 

DATUM, ČAS A MÍSTO KONÁNÍ UDÁLOST INFORMACE PRO MÉDIA
22.1.
19.00
Sklepní scéna Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno
Divadlo Líšeň: Hygiena krve, Připomínkový večer u příležitosti Dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti Vstupenky rezervujte na lektor@rommuz.cz, představení je zdarma
24.1.
18.00
Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
Zahájení výstavy Miranda – romský holokaust romského výtvarníka a aktivisty žijícího ve Finsku Veija Baltzara Více informací na webu www.rommuz.cz
Březen, areál vepřína v Letech u Písku – BUDE UPŘESNĚNO Převzetí areálu vepřína K akci bude zasláno samostatné tiskové avízo, počítá se s účastí médií
7.3.
14.00
Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno
Pietní akt – připomínka prvního hromadného transportu moravských Romů z Brna do koncentračního tábora Auschwitz II.-Birkenau K akci bude zaslána samostatná TZ

13.5

Lety u Písku

Pietní akt – připomínka památky obětí tzv. cikánského tábora v Letech u Písku K akci bude zaslána samostatná TZ

19.8.

Hodonín u Kunštátu

Pietní akt – připomínka velkého transportu Romů z tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu do koncentračního tábora Auschwitz II.-Birkenau K akci bude zaslána samostatná TZ

Pietní místo v Letech u Písku s památníkem od Z. Hůly