Připomínka úmrtí Ctibora Nečase

Dnes, 19. 12. 2018, si připomínáme první smutné výročí od úmrtí Ctibora Nečase.

Emeritní profesor Masarykovy univerzity, průkopník bádání o historii romského etnika a romského holocaustu, nositel Ceny Jihomoravského kraje, medaile Masarykovy univerzity, Ceny města Brna, Ceny obce Rakvice a Ceny Roma Spirit.
V roce 2011 obdržel i Cenu Muzea romské kultury za dlouholetou spolupráci, poskytování odborných rad a konzultací a za pomoc při rozšiřování sbírkových fondů muzea.

Muzeum romské kultury chystá v roce 2019 k vydání knihu romských osobností Amendar, která vznikla díky původnímu projektu Ctibora Nečase. Těšit se na ni můžete už začátkem dubna.