PROSTOR PRO DISKUZI

Na webu jsme spustili diskuzi, která se zabývá formou, podobou i rolí památníku v Letech u Písku.
http://letypamatnik.cz/diskuze/

Můžete se zde vyjádřit k otázkám:

• Jakou roli by měl mít památník v Letech v budoucnu?

• Jakou formou připomínat romské oběti 2. sv. války v Letech u Písku?

• Jakou podobu by pietní místo mělo mít?