Romistické utopie

Současný výzkum o Romech v ČR a ve světě #57
přednáška a diskuse

pdf pozvánka

Společenské předpoklady holokaustu Romů v Protektorátu Čechy a Morava
Čtvrtek 21. 3., od 19:00
Kampus Hybernská, Hybernská 4

Prezentace se zaměřuje na faktory, který usnadnili provádění holocaustu Romů v Protektorátu. Soustředí na dlouhodobou společenskou poptávku po zostření perzekuce Romů, podpořenou lokálními konflikty ohledně domovské příslušnosti, migrací Romů z nacistického Německa nebo problémy plynoucími z nuceného usazení kočujících osob nebo snahou o získání majetku Romů. Autor argumentuje, že nacistická rasová perzekuce dosáhla velké účinnosti kvůli navázání na předcházející protiromská opatření a zapojení místní správy.

Pořádá Seminář romistiky KSES FF UK a časopis romistických studií Romano džaniben s podporou Magistrátu hlavního města Prahy.

Uplynulé Utopie na www.dzaniben.cz