Romská literatura JE …

Nakladatelství romské literatury Kher nabízí žákům středních škol a gymnázií a jejich pedagogům semináře o romské literatuře Romská literatura JE …

2. prosince 2019 od 10:00   … příležitost potkat se nad tím, co nás spojuje.

Žáci získají interaktivní formou nové poznatky o existenci a podobě romské literatury, ale také se osobně setkají s romskou osobností, autorem, se kterým mohou otevřeně vést dialog. Díky spolupráci s Muzeem romské kultury bude součástí brněnského semináře pro žáky také komentovaná prohlídka stálé expozice Příběh Romů.

2. prosince 2019 od 14:00   … součástí světové, a tedy i české literatury.
Pedagogové SŠ a gymnázií se dozvědí o historii a současné situaci literatury Romů a o tom, jak ji zapojit do výuky různých předmětů pomocí připravených metodik. Několik aktivit si na místě i ozkouší.

Seminářů v délce cca 90-120 minut se lze zúčastnit nezávisle na sobě, účast na obou není podmínkou. Zájemci nechť se hlásí na nakladatelstvi@kher.cz.