Seminář: Přínosy individuální podpory vzdělávání

Muzeum romské kultury zve na seminář Přínosy dlouhodobé individuální podpory vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, který se bude konat 25. března 2019, 10-16 hodin v aule Administrativního a školícího centra Cejl Jihomoravského kraje
(Cejl 37/62, Brno).

program v PDF

témata pro příspěvky a panelové debaty:
• podpora spolupráce aktérů ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí
• zlepšování kompetencí a přenášení odpovědnosti na samotné klienty
• motivace ve vzdělávání
• dobrovolnictví
• výzvy, vzdělávání v budoucnosti

Program události:

AULA ADMINISTRATIVNÍHO A ŠKOLÍCÍHO CENTRA JMK, Cejl 37, Brno

9:30 – 10:00 registrace účastníků

10:00 – 11:10
Úvodní slovo
Doučování jako desegregační opatření
Veronika Bazalová, Kancelář veřejného ochránce práv
Důsledky odděleného vzdělávání a možnosti jejich zmírnění
Marek Zemský, Agentura pro sociální začleňování
Vývoj, výsledky a vize programu podpory vzdělávání (2004-2019)
Tereza Marková, Muzeum romské kultury

11:10 – 11:30 Coffee break

11:30 – 13:00 Sdílení dobré praxe
Nízkoprahový klub Pavlač, RATOLEST BRNO, z. s.
Gendalos, IQ Roma servis, z. s.
Klub, IQ Roma servis, z. s.
Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, Pedagogická fakulta, MU Brno

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, Bratislavská 67, Brno

13.00 – 15.30 Obědová přestávka, občerstvení v kavárně muzea

14:00 – 15:30 Facilitovaná diskuze se zástupci institucí a nadačních fondů podporujících vzdělávací aktivity
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadace Albatros
Nadační fond Verda

Od 15:30 Prohlídka zázemí doučování v MRK & Prohlídka stálé expozice

Anotace příspěvků přijímáme do 1. 3. 2019; kontaktní osoba Tereza Marková ref@rommuz.cz, 734 315 044. Seminář se koná za podpory Jihomoravského kraje.

Přihlášky na seminář zde: https://bit.ly/2FfBoy5