Seminář: Přínosy individuální podpory vzdělávání

Muzeum romské kultury zve na seminář Přínosy dlouhodobé individuální podpory vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, který se bude konat 25. března 2019, 10-16 hodin v aule Administrativního a školícího centra Cejl Jihomoravského kraje
(Cejl 37/62, Brno).

POZVÁNKA V PDF

témata pro příspěvky a panelové debaty:
• podpora spolupráce aktérů ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí
• zlepšování kompetencí a přenášení odpovědnosti na samotné klienty
• motivace ve vzdělávání
• dobrovolnictví
• výzvy, vzdělávání v budoucnosti

Anotace příspěvků přijímáme do 1. 3. 2019
kontaktní osoba Tereza Marková ref@rommuz.cz, 734 315 044

Seminář se koná za podpory Jihomoravského kraje.