Setkání s ministrem kultury Daniel Hermanem v MRK

Srdečně zveme veřejnost na mimořádné setkání s ministrem kultury panem Danielem Hermanem do Muzea romské kultury (Bratislavská 67) ve čtvrtek 24. 8. 2017. Od 16 hodin v přednáškovém sále pan ministr osobně představí situaci ohledně výkupu vepřína v Letech u Písku a přiblíží roli Muzea romské kultury