Pro učitele

„Vyprávěj, maluj, hraj… Příběh Romů”

V rámci cyklu seminářů Vyprávěj, maluj, hraj… Příběh Romů se studenti pedagogických oborů seznámili s procesem tvorby edukačních programů a díky odborným pracovníkům muzea poznali detailně stálou expozici muzea s názvem Příběh Romů a nahlédli do muzejních depozitářů. Jednotlivá setkání měla za cíl seznámit účastníky jak s metodikou tvorby programů, které zahrnují umělecké aktivity, tak s dějinami a kulturou Romů, a to zejména s prameny, ze kterých mohou při přípravě aktivit čerpat.

Metodický materiál (ke stažení ve formátu PDF) popisuje možné didaktické přístupy – práci se složeným podnětem a program vystavěný na principu tematické kooperativní výuky, jehož ústřední didaktickou technikou je živý obraz. Pro vlastní práci ve třídě předkládáme několik námětů, které vycházejí z expozice Příběh Romů a mohou návštěvu muzea vhodně doplnit, a soupis materiálů připravených muzeem, které jsou pedagogům k dispozici (videodokumenty, výstavy k zapůjčení, dosud publikované pracovní listy).
DVD nosiče s video sestřihem pěti zkrácených výpovědí pamětníků, které obsahově pokrývají nejrůznější formy perzekuce romského obyvatelstva na českém a slovenském území v období druhé světové války, nabízíme učitelům bezplatně. Mohou je využívat v další samostatné práci ve škole.

Zvolený název odkazuje na slova z vyprávění jedné z pamětnic. Božena Růžičková vzpomínala, jak den po příjezdu do tzv. cikánského tábora v Letech u Písku jeho velitel nastoupeným vězňům sdělil: „Brána se před váma otevřela, brána se za váma zavřela a odtud nemáte žádnej návrat.“ I přesto, že měli nacisté připraveno „konečné řešení cikánské otázky“, nepodařilo se jej naštěstí v plné míře uskutečnit. Mnoha lidem se návrat domů podařil a mohli a mohou podávat svědectví o hrůzách holocaustu.

Připojený booklet obsahuje kromě stručných medailonů všech pěti pamětníků také přehled historie pronásledování romského obyvatelstva na území dnešní České a Slovenské republiky. Videomedailony „Odtud nemáte žádnej návrat…“ vznikly díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu.

Pro objednávku DVD „Odtud nemáte žádnej návrat…“ a další informace kontaktujte muzejní pedagožku Evu Dittingerovou.
e-mail: lektor@rommuz.cz
tel.: 545 214 419

Seminář: Přínosy dlouhodobé individuální podpory vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí

Muzeum romské kultury zve na seminář Přínosy dlouhodobé individuální podpory vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, který se bude konat 25. března 2019, 10-16 hodin v aule Administrativního a školícího centra Cejl Jihomoravského kraje
(Cejl 37/62, Brno).

POZVÁNKA V PDF

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST

témata pro příspěvky a panelové debaty:
• podpora spolupráce aktérů ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí
• zlepšování kompetencí a přenášení odpovědnosti na samotné klienty
• motivace ve vzdělávání
• dobrovolnictví
• výzvy, vzdělávání v budoucnosti

Anotace příspěvků přijímáme do 1. 3. 2019
kontaktní osoba Tereza Marková ref@rommuz.cz, 734 315 044

Seminář se koná za podpory Jihomoravského kraje.