Pro učitele

„Vyprávěj, maluj, hraj… Příběh Romů”

V rámci cyklu seminářů Vyprávěj, maluj, hraj… Příběh Romů se studenti pedagogických oborů seznámili s procesem tvorby edukačních programů a díky odborným pracovníkům muzea poznali detailně stálou expozici muzea s názvem Příběh Romů a nahlédli do muzejních depozitářů. Jednotlivá setkání měla za cíl seznámit účastníky jak s metodikou tvorby programů, které zahrnují umělecké aktivity, tak s dějinami a kulturou Romů, a to zejména s prameny, ze kterých mohou při přípravě aktivit čerpat.

Metodický materiál (ke stažení ve formátu PDF) popisuje možné didaktické přístupy – práci se složeným podnětem a program vystavěný na principu tematické kooperativní výuky, jehož ústřední didaktickou technikou je živý obraz. Pro vlastní práci ve třídě předkládáme několik námětů, které vycházejí z expozice Příběh Romů a mohou návštěvu muzea vhodně doplnit, a soupis materiálů připravených muzeem, které jsou pedagogům k dispozici (videodokumenty, výstavy k zapůjčení, dosud publikované pracovní listy).
DVD nosiče s video sestřihem pěti zkrácených výpovědí pamětníků, které obsahově pokrývají nejrůznější formy perzekuce romského obyvatelstva na českém a slovenském území v období druhé světové války, nabízíme učitelům bezplatně. Mohou je využívat v další samostatné práci ve škole.

Zvolený název odkazuje na slova z vyprávění jedné z pamětnic. Božena Růžičková vzpomínala, jak den po příjezdu do tzv. cikánského tábora v Letech u Písku jeho velitel nastoupeným vězňům sdělil: „Brána se před váma otevřela, brána se za váma zavřela a odtud nemáte žádnej návrat.“ I přesto, že měli nacisté připraveno „konečné řešení cikánské otázky“, nepodařilo se jej naštěstí v plné míře uskutečnit. Mnoha lidem se návrat domů podařil a mohli a mohou podávat svědectví o hrůzách holocaustu.

Připojený booklet obsahuje kromě stručných medailonů všech pěti pamětníků také přehled historie pronásledování romského obyvatelstva na území dnešní České a Slovenské republiky. Videomedailony „Odtud nemáte žádnej návrat…“ vznikly díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu.

Pro objednávku DVD „Odtud nemáte žádnej návrat…“ a další informace kontaktujte MgA. Moniku Křivánkovou, muzejní lektorku

e-mail: lektor (at sign) rommuz.cz
tel.: 545 214 419

 

Identity v konfrontaci – Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ

V podobě této knihy se vám dostává do rukou obsáhlý materiál, který zcela uspokojí vaše potřeby v oblasti multikulturní výchovy a nabídne vám řadu podnětů pro práci v rámci výuky dějin, občanské výchovy a základů společenských věd, částečně i zeměpisu nebo výtvarné výchovy. Cílem naší práce na tomto textu nebylo předložit vám jednoznačné a definitivní „pravdy“ o „jiných“ kulturách. V konečném důsledku bychom tím jen vytvářeli další stereotypy. Chtěli jsme spíše podpořit vaše uvažování o relevantních aspektech společenského života, povaze stereotypů a jejich sociálních funkcích a o rozličných důsledcích jejich užívání. Zaměřili jsme se při tom na témata utváření stereotypů, sociálního vyloučení, formování identit a kulturních odlišností a utváření vztahů mezi společenstvími a kulturami.

Identity v konfrontaci. Multikulturní výchova pro učitele / učitelky SŠ a ZŠ. Fujda, M. – Klocová, E. – Kundt, R. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 444 s. ISBN 978-80-210-5558-2.

Publikace ke stažení