Doučování sociálně znevýhodněných dětí

Již od roku 2005 se zabýváme aktivitami, které podporují školní úspěšnost sociálně znevýhodněných dětí. Doučování je zaměřeno na zlepšení školních výsledků našich klientů a zejména na jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. Doučování je úzce propojeno s volnočasovými aktivitami, které jsou pro děti odměnou za pravidelnou docházku na doučování.

S kým pracujeme?
Doučování je určeno zejména romským dětem od 6-18 let, které potřebují pomoci s domácími úkoly, procvičováním školní látky nebo chtějí vysvětlit věci, se kterými si nedokážou poradit samostatně. V současné době tento program navštěvuje 70 dětí převážně z 1.a 2. stupně základní školy, menší procento studuje učňovské obory nebo dochází na střední odbornou školu či gymnázium.

Jak doučování probíhá?
Doučování je individuální, probíhá většinou jednou týdně 60 minut, s žáky se učí muzejní pracovníci programu, odborní lektoři nebo dobrovolníci. Obsah hodiny záleží na aktuálních potřebách žáka, je možné se věnovat domácí úkolům, procvičovat nebo dovysvětlit školní látku.

Chcete se zapojit?
Stále hledáme nové dobrovolnice a dobrovolníky na doučování dětí. Pro více informací prosím kontaktujte koordinátorku dobrovolníků: Tereza Marková ; (+420) 734 315 044; ref(a)rommuz.cz

Zajímají Vás aktuální informace, které se týkají našich aktivit v oblasti doučování a volnočasových aktivit?
Na tomto odkazu http://eepurl.com/dv8fzv se můžete přihlásit k odběru nepravidelného newsletteru pro Fanoušky Doučování v Muzeu romské kultury.