Doučování sociálně znevýhodněných dětí

Již od roku 2005 se zabýváme aktivitami, které podporují školní úspěšnost sociálně znevýhodněných dětí. Individuální a skupinové doučování je zaměřeno na zlepšení školních výsledků dětí a zejména na jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. Doučování je úzce propojeno s volnočasovými aktivitami, které jsou pro děti velkou motivací a odměnou za pravidelnou docházku na doučování.

S kým pracujeme?

Doučování je určeno zejména romským dětem od 6-18 let, které potřebují pomoc s domácími úkoly, procvičováním školní látky nebo chtějí vysvětlit něco, čemu nerozumí. V současné době doučování navštěvuje celkem 60 dětí, se kterými se doučuje 51 dobrovolníků.

Jak doučování probíhá?

Doučování je individuální, nebo skupinové a probíhá většinou jednou týdně 60 – 90 minut (dle potřeby je zajištěno častější doučování). S žáky se učí muzejní lektorka, nebo dobrovolníci. Obsah doučování záleží na aktuálních potřebách žáka, je možné dělat domácí úkoly, procvičovat, nebo dovysvětlit školní látku.

Chcete se zapojit?

Stále hledáme nové dobrovolnice a dobrovolníky na doučování dětí. Pro více informací prosím kontaktujte koordinátorku dobrovolníků:

Tereza Marková ; (+420) 734 315 044; ref@rommuz.cz

Zajímají Vás aktuální informace, které se týkají našich aktivit v oblasti doučování a volnočasových aktivit?
Na tomto odkazu http://eepurl.com/dv8fzv se můžete přihlásit k odběru nepravidelného newsletteru pro Fanoušky Doučování v Muzeu romské kultury.