Svaz Cikánů-Romů

Přesně před 50 lety dne 30. 8. 1969 byla na ustavujícím sjezdu v Brně založena vůbec první úřady povolená romská organizace v českých zemích – Svaz Cikánů-Romů. Naplnily se tak přinejmenším od začátku 50. let trvající snahy společensky a politicky angažovaných Romů o to, aby Romové nebyli pouze pasivními objekty státních opatření a politik, ale aby byli sdružováni a zastupováni vlastní organizací. Svaz Cikánů-Romů za krátkou dobu své existence (na jaře 1973 byl rozhodnutím komunistické strany zrušen) dosáhl mnoha úspěchů a věnoval se rozmanitým oblastem činnosti: usiloval o zlepšení společenské a ekonomické situace Romů v Československu, snažil se prosadit uznání Romů jako národnostní menšiny, vyvíjel významnou činnost sportovní, kulturní a společenskou, navázal kontakty s mezinárodním romským hnutím, byly shromažďovány a výstavně prezentovány doklady historie a kultury Romů s vizí založení romského muzea, Svazem vydávaný zpravodaj se stal platformou pro nejstarší generaci romských literátů a mnoho dalšího. V neposlední řadě Svaz pomáhal romským přeživším holokaustu dosáhnout na oficiální uznání statusu obětí nacismu a pracoval na veřejné připomínce romských obětí – na místě někdejšího tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu založil v roce 1973 tradici veřejných pietních shromáždění, dále toto místo společně s místem někdejšího obdobného tábora v Letech u Písku plánoval pietně upravit a postavit zde památníky.

Založení Svazu Cikánů-Romů bylo určitým dozvukem znovuobnovení občanské veřejné angažovanosti v období Pražského jara, organizace bohužel nepřečkala období nastupující tzv. normalizace.

 

Více o snahách o založení romské organizace v poválečném Československu, které předcházely založení Svazu Cikánů-Romů se můžete dočíst v knize Aby bylo i s námi počítáno vydané Muzeem romské kultury v roce 2018

https://www.rommuz.cz/nova-odborna-publikace-aby-bylo-i-s-nami-pocitano-2/

 

Záběry z ustavujícího sjezdu Svazu Cikánů-Romů z 30. 8. 1969 se objevily i seriálu ČT Vyprávěj

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10195164142-vypravej/bonus/7313-v-brne-se-konal-sjezd-cikanu-romu

 

V aktuální výstavě Muzea romské kultury LAVUTARA. Cestami romských muzikantů a jejich písní se můžete dovědět více o kulturní činnosti Svazu, zejména o jím pořádané 1. umělecké soutěži Romů

https://www.rommuz.cz/vystavy-a-programy/vystavy-a-jine-akce/

 

Informace k historii Svazu Cikánů-Romů najdete v 5. sále naší stálé expozice

https://www.rommuz.cz/vystavy-a-programy/stala-expozice/

 

Aktivním členem Svazu byl i Andrej Pešta, jehož unikátní fotografie byly Muzeem romské kultury prezentovány na výstavě Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty a v knize a filmu Andrej Pešta: O Fotki

https://www.youtube.com/watch?v=mhip7AKFOLI