Úmrtí Emilie Machálkové

ODEŠLA ELINA. (25. 11. 1926 – 16. 7. 2017)

 

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 16. 7. 2017 zemřela paní EMÍLIE MACHÁLKOVÁ, řečená ELINA (nar. 25. 11. 1926), moravská Romka z významného rodu Holomků a dlouholetá spolupracovnice Muzea romské kultury. Za tuto spolupráci (založenou na předávání životních zkušeností při práci s dětmi a mládeží) jí byla v roce 2013 udělena Cena Muzea romské kultury.

“Předkládám, že chce-li člověk něčeho dosáhnout svou pílí a poctivostí, nezáleží na tom, je-li bílý, černý nebo žlutý. Každý člověk má v sobě kousek zlého a kousek dobrého a na každém jednotlivci záleží, čemu nechá v sobě zvítězit. Až bude každý tolerantní, sebekritický a rozpozná pravdu od lží a spravedlnost od zla, bude na světě dobře. A k tomu nám dopomáhej Bůh!”
(Elina Machálková, 1998)

Těmito slovy končí E. Machálková své životopisné vzpomínky, které sama sepsala a s redakčními úpravami je Muzeum romské kultury v Brně, o. p. s. vydalo v roce 2004 v dvojknize Memoáry romských žen v části Elina – Sága rodu Holomků. Svůj životní příběh a osudy celé široké rodiny zejména v období 2. světové války, která představuje tragickou kapitolu příběhu, pak E. Machálková předávala celou řadu let nejen svým potomkům, ale také široké veřejnosti a stovkám studentů středních škol a gymnázií v rámci besed pořádaných společností Živá paměť po celé ČR. S životním příběhem E. Machálkové je – kromě již zmíněné knihy – možno detailněji se seznámit na:http://www.pametnaroda.cz/search?query=mach%C3%A1lkov%C3%A1. Vzpomínky na dětství a mládí ve Svatobořicích a Nesovicích jsou dále zachyceny v televizních dokumentech: Emílie z rodu Holomků (r. J. Hovorka, ČT 2003). Elina (r. M. Rychlíková, ČT 2004, pořad Babylon).

Paní Emílie Machálková prožila své dětství v rodině usedlých Romů na Moravském Slovácku. Její praděd Tomáš byl zakladatelem jednoho z největších “cikánských táborů” u nás, osady Hraničky nedaleko Svatobořic u Kyjova. Její děd Pavel se jako první z místních Romů dokázal probojovat z romské osady až do vlastní obce Svatobořice, strýc Tomáš byl zase prvním československým Romem – právníkem a její bratr Miroslav zvaný Miloš byl předsedou legendární první romské organizace u nás, Svazu Cikánů-Romů.

Sama Emílie byla v polovině 60. let (až ve své dospělosti) objevena jako výrazný pěvecký talent, stala se vítězkou televizní pěvecké soutěže a po několik desetiletí pak zpívala na nejrůznějších setkáních a koncertech, na půdě MRK pak často při pietních shromážděních, která muzeum pravidelně pořádá. Nahrávky písní v podání E. Machálkové je možno vyslechnout na hudebních nosičích: Romský folklor, ROMART 1990; Cikánský pláč, Supraphon 1992; Na kyjovských lúkách, cimbálová muzika Jury Petrů, BMG 2000; Konec u Kyjova, cimbálová muzika Jury Petrů, BMG 2002. Miniportrét E. Machálkové byl odvysílán v pořadu Folklorika (r. R. Chudoba, ČT 2003).

Po mnoho let byla paní Emílie Machálková oporou celé své široké rodiny, přirozenou osobností a od roku 1997 také nejstarší představitelkou rodu svatobořických Holomků. Z její iniciativy bývala pravidelně svolávána rodová setkání, při kterých se nejen hojně zpívalo, ale také vzpomínalo, probíraly se rodové legendy.

Celé rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast a lítost nad odchodem této energické a svérázné ženy. Mi del o Del la(ke) loki phuv!

I dnes se lesy skloní a listí se zvedne (“O veša banďona, he prajta ušťena…), tak jak jsme mnohokrát slyšeli v jejím podání písně Denaš, more, denaš (Uteč, chlapče, uteč).

ROZLOUČENÍ s paní Emílií Machálkovou se bude konat v pátek 21. 7. od 11:30h v obřadní síni krematoria města Brna.

(copyright: Muzeum romské kultury, s. p. o. V příspěvku jsou použity materiály Muzea romské kultury a citace z knihy Memoáry romských žen: Elina – sága rodu Holomků, odp. red. PhDr. Jana Horváthová)

Fotka uživatele MUZEUM ROMSKÉ KULTURY.