Úmrtí pana profesora Ctibora Nečase

S hlubokým zármutkem oznamujeme,

že dne 19. prosince 2017 zemřel ve věku 84 let pan

prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc.,

emeritní profesor Masarykovy univerzity, průkopník bádání o historii romského etnika a romského holocaustu, nositel Ceny Jihomoravského kraje, medaile Masarykovy univerzity, Ceny města Brna, Ceny obce Rakvice, Ceny Muzea romské kultury a Ceny Roma Spirit.

Pro Muzeum romské kultury to byl dlouholetý spolupracovník, člen jeho zakladatelské Společnosti odborníků a přátel MRK.

Ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová:  “Ctibor Nečas byl můj vyučující profesor historie ještě v 80. letech a tehdy to byl právě on, kdo mě nasměřoval zpátky ke kořenům, k zájmu o Romy. A po celou další dobu s námi jako muzeem nejen úzce spolupracoval, ale svojí celoživotní obdivuhodnou vědeckou prací též poskytoval materiál pro odborné směřování muzea, jeho výzkum i dokumentaci. Navíc to byl pravý gentleman a velmi slušný  a skromný člověk. Čest jeho památce. Mi del o Del loki phuv!”

Se zesnulým se rozloučíme ve středu 27. prosince 2017 ve 14,00 hodin v obřadní síni Ústředního hřbitova města Brna, Vídeňská ulice 96