Bez nenávisti? HateFree?

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Bez nenávisti? HateFree? 12. 10. 2017 od 17 hodin v Muzeu romské kultury.

Koncepce výstavy vychází z přesvědčení, že neutěšené postavení romské menšiny v naší společnosti je důsledkem systematického selhávání mechanismů, které by měly zajistit důstojné podmínky k životu všem lidem bez ohledu na jejich barvu pleti či etnický původ. Nerovným přístupem ke vzdělání a ztíženou možností získat legální práci počínaje a rasově motivovanými útoky konče, Romové ve střední Evropě bojují s diskriminací v mnoha podobách.

Umělkyně a umělci vystavující v rámci projektu Bez nenávisti? se staví na stranu těch, kdo jsou stigmatizováni kvůli své jinakosti. Analyzují mechanismy definující určitou skupinu jako podřadnou nebo sociálně vyloučenou a ukazují nebezpečí eskalace nenávisti ve společnosti. Zároveň demonstrují víru v symbolickou sílu solidárního uměleckého gesta a jeho konkrétní účinek mimo úzce vymezený svět umění.

Výstava Bez nenávisti? navazuje na projekt HateFree reagující na nárůst nenávistných postojů vůči menšinám v ČR.

Vystavující umělci: Ivanka M. Čonková, Kundy Crew (SK), Magda Fabiańczyk (PL), Lukáš Houdek, Milan Kohout, Michaela Pospíšilová Králová, Tamara Moyzes, Csaba Nemes (HU), Romane Kale Panthera, Tomáš Rafa (SK), Moje Ralsko, Franceska a Sára, Richard Wiesner

Část výstavy se nachází v Café in the Ghetto, Bratislavská 65.