Vícejazyčnost je bohatostí!

Vícejazyčnost je bohatství 2018! 
Soutěž je určena dětem ze smíšených rodin, národnostních menšin, se zahraničními kořeny nebo komunikujícím v dalším jazyce (pro jednotlivce nebo skupiny).

VÝZVA K ÚČASTI V DĚTSKÉ SOUTĚŽI
Zúčastni se a vyhraj výlet pro třídu!
ČTĚTE V DALŠÍM JAZYCE NEŽ V ČESKÉM A TVOŘTE OBRÁZKY NA NÁMĚT PŘEČTENÉHO. SOUTĚŽTE O 10 VÝLETŮ PRO CELÉ TŘÍDY A MNOHO CEN! HLAVNÍM TÉMATEM JE „POZNÁVÁME SE – U STOLU TO JDE SNADNO“.
Práce zasílejte do 15. 10. 2018 elektronicky nebo NEdoporučeně na: Spolek Zaedno, Vocelova 602/3,
120 00 Praha 2. Podmínky, přihláška a další informace na www.kamaradi.eu

Organizátor: Projekt Kamarádi, jehož součástí je časopis Kamarádi a soutěž
Vícejazyčnost je bohatství, organizuje Spolek Zaedno za podpory Úřadu vlády ČR,
Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Partneři: kamaradi.eu