Výklad pravidel romského pravopisu online

Pale phučas savorendar ko pisinen romanes!!!

Všem učitelům, redaktorům, pisatelům a jiným uživatelům psané romštiny v České i Slovenské republice!!!

Seminář romistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy připomíná, že na internetové stránce www.romistika.eu

je od loňského roku k dispozici on-line popularizační výklad pravidel romského pravopisu, zavedeného Svazem Cikánů-Romů v roce 1970 pod vedením Mileny Hübschmannové a rozpracovaného romskými pedagogy na Slovensku v roce 2006. Náš internetový výklad naleznete po prokliknutí na stránce romistiky na liště vlevo, nebo rovnou adrese http://www.romistika.eu/?c_id=553

Rádi bychom na konci ledna 2018 ukončili pilotní provoz. Dosavadní reakce byly spíše děkovné, což nás těší, ale rádi bychom dostali i vaše připomínky, návrhy, dotazy a nejasnosti ohledně romského pravopisu, podle kterých můžeme stránku dopracovat!

Prosíme tedy o pročtení materiálu a zaslání námětů na adresu, která je na stránce uvedena. Rovněž prosíme o rozšíření této zprávy mezi lidi, kterým by se stránka nějakým způsobem mohl hodit.

Za Seminář romistiky FF UK v Praze zdraví a děkuje

Jan Červenka