Výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

o činnosti Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace (dále MRK) v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje MRK následující údaje:

  1. V roce 2017 byla podána jedna žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  2. V roce 2017 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

III. V roce 2017 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

  1. V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu kinformacím.
  2. V roce 2017 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím.
  3. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.rommuz.cz.

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006