Výroční zprávy

  1. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

o činnosti Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace (dále MRK) v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje MRK následující údaje:

I. V roce 2019 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

II. V roce 2019 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

III. V roce 2019 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

IV. V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném
přístupu k informacím.

V. V roce 2019 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu
k informacím.

VI. Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím,
je možné získat na internetových stránkách www.rommuz.cz.

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006