Návštěvnická anketa

Vážení návštěvníci, rádi bychom vás požádali o vyplnění našeho krátkého dotazníku. Zodpovězením otázek nám pomůžete k vylepšení programů i propagace. Děkujeme!