Umělecké sympozium a výstava Vesmír je černý

Umělecké sympozium – 10. – 17. 9. 2017

Mezinárodní sympozium čtrnácti umělců ze zemí Visegrádské čtyřky se bude zabývat emancipací romské kultury a romského vizuálního (výtvarného) umění. Součástí sympozia bude program pro veřejnost v podobě přednášek, promítání nebo možnosti setkat se s umělci v rámci otevřených ateliérů. Koncepci a program sympozia připravuje jako externí kurátorka umělkyně Ladislava Gažiová, absolventka ateliéru konceptuálního umění Jiřího Davida na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Na sympozium naváže výstava romského umění v Místodržitelském paláci Moravské galerie s datem vernisáže 2. listopadu.

Umělecké sympozium se bude konat od 10. 9. do 17. 9. 2017. Kurátorka Lada Gažiová.

Na sympoziu, které je otevřené veřejnosti, tak umělci budou nejen společně tvořit, ale budou mít také možnost navštívit kurzy malby, sochařství a kresby. Pro veřejnost bude den otevřených ateliérů ve čtvrtek 14. září, kde bude možnost setkání s umělci a večer potom posezení u ohně. V pátek 15. září se uskuteční rapový workshop pro děti v DROMu od 15 hodin od dvojice Bonus a Mary C., na který bude navazovat koncert rappera P.A.T. v 19: 30 v DROM na Hvězdové.

Ivan Berky, Josef Brand, Věra Duždová, Irena Eliášová, Luděk Farkaš, Robert Gabris, Krzysztof Gil, András Kállai, Tamara Moyzes, Paly Paštika, Božena Přikrylová, Rudolf Rác, Emília Rigová, Małgorzata Mirga-Tas.

Záštitu nad sympoziem i výstavou převzal pan Mgr. Daniel Herman, ministr kultury a pan Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna.

Na Umělecké sympozium navazují workshopy pro děti a školní třídy, kde nabízíme lektorský program v rámci sympozia, setkání s romskými umělci a možnost poznat romské umění.

Worskhopy jsou podpořeny Mezinárodním Visegrádským fondem.

Výstava je pořádaná ve spolupráci s Moravskou Galerií a bude se konat v Místodržitelském paláci v Brně od 3. 11. 2017 do  28. 1. 2018. Vernisáž proběhne 2.11.2017 v 18 hodin a dětská vernisáž v 16 hodin. Kurátoři výstavy jsou Lada Gažiová a Ondřej Chrobák (Moravská Galerie).

Umělecké sympozium je podpořeno Visegrádským fondem, MKČR a MMB.

http://www.moravska-galerie.cz

http://visegradfund.org/home/

Výsledek obrázku pro visegrad fund logo Výsledek obrázku pro mkčr logo

Výsledek obrázku pro magistrát města brna logo

Výstava Vesmír je černý // O kosmos hino kalo // The Universe is black

3. 11. 2017 – 28.1. 2018

Umělecký projekt Ladislavy Gažiové konstruuje chronologický příběh romského umění na základě sbírkového fondu Muzea romské kultury. Osvobozuje tento vizuální materiál z bezčasí, do kterého jej zvykově vřazují stereotypně nadužívané kategorie insitní umění nebo Art Brut. Naopak zdůrazňuje formální a stylové momenty tvorby, které mají filiace k “obecným” dějinám umění a vyhledává vazby ke konkrétním společensko-emancipačním fenoménům v historii Romů. Historický čas, formální proměny a angažovaný obsah tvoří trojici vektorů, která v interpretaci Ladislavy Gažiové rozbijí dosavadní monolit selankovitého pohledu na romské umění.

Součástí výstavy je prezentace výsledků uměleckého sympozia, které autorka vedla v září letošní roku v Brně.

Výstavní projekt je výsledkem spolupráce Moravské galerie s Muzeum romské kultury.

Realizaci projektu podporuje

visegrad fund mk cr brno

Mediální partneři

romanovodi romea dpmb tsb

Speciální poděkování

3 ocasci