Workshop Akademie romských studií 2019

Akadémia rómskych štúdií 2019 / Akademie romských studií 2019

Organizuje: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied Seminář romistiky, Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta Univerzita Karlova

Akadémiu rómskych štúdií (ARS) založil a tradične organizuje Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v Bratislave. Tento, v poradí už 5. ročník, organizuje v spolupráci so Seminárom romistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, s ambíciou, aby bola ARS organizovaná striedavo v Česku a na Slovensku. Podujatie sa uskutoční 28. – 29. 11. 2019 v priestoroch Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha).

Cílem ARS workshopu je představit současný výzkum týkající se romských komunit na území bývalého Československa a poskytnout prostor pro vzájemnou debatu zainteresovaných badatelů. Organizátorům jde o kontakt různých disciplín (historie, etnologie, lingvistika, antropologie, sociologie, uměnověda) a prezentaci výzkumů a projektů akademicky i aplikovaně laděných. Prezentace se nemusí týkat jen dokončených výzkumných projektů, ale i aktuálně připravovaných či realizovaných výzkumů. Naší ambicí je otvírat jak nová témata, tak i otázky rezonující v současném světovém romistickém diskurzu (etika výzkumu, mocenské hierarchie, akademická zodpovědnost, participace atp.). Chtěli bychom dát prostor představení práce badatelů z nejrůznějších pracovišť, které se v současné době v Česku a na Slovensku romistice věnují.

Abstrakty s maximálnou dĺžkou 1 normostrana (1800 znakov) posielajte do 1. 8. 2019 na mail arst@savba.sk.
Ze zaslaných abstraktů vybereme k 1. 9. 2019 desítku příspěvků, jejichž autory požádáme o zaslání rozšířeného abstraktu (6 – 10 normostran) v podobě komentované osnovy budoucího textu (do 28. 10. 2019). Tento text poskytneme diskutantům jako podklad pro diskusi nad příspěvkem během workshopu. Prezentace budou trvat 30 minut s následnou 30 minutovou řízenou debatou. Na rozdíl od klasických konferencí chceme poskytnout dostatek času na diskusi a připomínky.
V prípade akýchkoľvek otázok a upresnení prosím kontaktujte organizátorov na vyššie uvedený email. Tešíme sa na vaše abstrakty a na produktívnu a inšpiratívnu diskusiu počas workshopu.
Za organizačný tím ARS workshopu: Tomáš Hrustič, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Pavel Kubaník, Seminář romistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Tatiana Zachar Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV Helena Sadílková, vedoucí Semináře romistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Daniel Škobla, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Viktor Elšík, Ústav obecné lingvistiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy