Centrum Praha

Muzeum romské kultury otevře v Praze Centrum Romů a Sintů

S radostí představujeme veřejnosti Centrum Romů a Sintů, specializované pracoviště Muzea romské kultury v Praze. Tato nová paměťová instituce věnující se Romům a Sintům bude vůbec první svého druhu v hlavním městě. Prezentovat bude romskou historii, duchovní a hmotnou kulturu a bude také reflektovat současné postavení Romů a Sintů a vývoj vztahů romské a majoritní společnosti. Stane se společenským a komunitním centrem otevřeným široké veřejnosti, které bude nabízet kulturní a vzdělávací aktivity tak, aby bylo naplněno naše poslání:

„Jsme prostorem pro setkávání kultur.
Otevíráme cesty ke kořenům romské identity.
Uchováváme a zpřístupňujeme kulturu a historii Romů
jako součást světového dědictví.
Přispíváme k toleranci a vzájemnému porozumění.
Pro dialog kultur, pro nás.”

Vznik specializovaného pracoviště Muzea romské kultury je financován z Norských fondů, programu Lidská práva, začleňování Romů a prevence genderově podmíněného násilí. Partnerem projektu je The European Wergeland Centre z Osla.

Kde centrum bude?

Kulturní centrum vznikne v prvorepublikové vile v pražských Dejvicích na adrese Velvarská 1. Muzeum romské kultury je správcem budovy od roku 2019. Výstavní rodinný dům navrhli architekti Arnošt Mühlstein a Victor Fürpro v roce 1937 pro textilního podnikatele židovského původu Leo Františka Perutze. Výjimečná budova byla postavena v romantizujícím pojetí s prvky funkcionalismu. Ačkoliv v posledních letech nebyla trvale obývaná, často sloužila jako filmové kulisy, zahrála si např. ve filmu Ženy v pokušení.

Kdy bude centrum otevřeno?

Budova bude zrekonstruována a účelně dostavěna, dokončení prací se přepokládá v roce 2022.
Od června 2022 bude také přístupná expozice výtvarného umění romské provenience v prostorách Národního muzea, v Letohrádku Kinských na Smíchově. Prezentovány budou také sbírkové předměty Muzea romské kultury z fondu výtvarného umění.

Centrum Romů a Sintů bude otevřeno 1. 3. 2023.

 

Jak bude vypadat?
Projekt na rekonstrukci a adaptaci vily připravila architektonická kancelář Rujbr Architects. Návrh zohledňuje a respektuje historické i architektonické hodnoty i stavebně-technické řešení. Budova je i přes své stáří v dobrém technickém stavu. Zásadním novým prvkem bude přístavba multifunkčního sálu s kapacitou 50 osob, zasedací místností a kavárnou. V půdním prostoru vznikne galerijní prostor, po rekonstrukci bude budova centra bezbariérová.

Současný stav

Vizualizace budoucí podoby 

Půdorysy

 

Harmonogram projektu

 

Tiskové zprávy 

19. 3. 2020 Představení projektu Romů a Sintů v Praze

 

 

Partneři projektu