Hodonín u Kunštátu. Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě

Aktuálně

Od středy 21. 8. 2019 je památník přístupný pro veřejnost.

Historii místa, osudy a vzpomínky těch, kteří byli v táboře vězněni, detailně představí připravované stálé expozice, jejichž předpokládaný termín zpřístupnění je rok 2020.

V současné době lze navštívit tři přechodné výstavy

Genocida Romů a Sintů v době 2. světové války

v prostorách Baráku vězňů

Výstava se věnuje tématu nacistického pronásledování a vyvražďování Romů za 2. světové války především na území dnešní České republiky. Výstavu doprovází videozáznam se vzpomínkami pamětníků.

Vybrané nálezy z archeologického výzkumu v místech bývalého tzv. cikánského tábora v Letech u Písku (ve spolupráci s Katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni)

v prostorách Baráku vězňů

Soubor vybraných předmětů z osobní výbavy vězňů a pozůstatků vězeňských baráků a ohrazení tábora, které byly vytěženy během archeologického výzkumu v místech bývalého tzv. cikánského tábora v Letech v roce 2017. Výzkum realizovala Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni v rámci evropského projektu “Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage“.

Výsledky soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka věnované připomínce romského holokaustu  (ve spolupráci s o. p. s. Živá paměť)

v prostorách Baráku dozorců

Soutěžní modely návrhů památníků / soch s danou tématikou a vítězná skladba op. 42​  „1396“ ​​ věnovaná ​Památníku​ holokaustu Romů a Sintů na Moravě ​v Hodoníně u Kunštátu ​ a památce obětí romského holokaustu.

Web památníku

Historie:

> Nedaleko Kunštátu bylo v letech 1940-1950 internační středisko, ve kterém byli shromažďováni lidé nepohodlní tehdejším režimům.

> V letech 1940-42 místo sloužilo jako Kárný pracovní tábor.

> Od srpna 1942 do prosince 1943 byl objekt veden jako Cikánský tábor, ve kterém byli soustřeďováni Romové před transportem do Osvětimi. Stejný účel měl i podobný tábor v Letech u Písku. Táborem v Kunštátu prošlo 1396 osob, ze kterých v táboře zemřelo 207 mužů, žen a dětí.

> V roce 1944 pobývali v táboře vězni kárného pracovního tábora.

> Před koncem války se v areálu cvičili příslušníci wehrmachtu.

> V květnu a červnu 1945 v areálu pobývali vojáci rumunské armády.

> V létě 1945 sloužil objekt jako lazaret Rudé armády.

> Po komunistickém puči sloužil objekt jako Tábor nucené práce.

> Později se zařízení v Hodoníně využívalo jako rekreační středisko.

> V roce 1995 začíná MRK pietní akty pořádat i k památce tzv. cikánského tábora v Hodoníně u K., a to ve spolupráci s tehdejším starostou obce Hodonín, panem Miroslavem Plíhalem. Tradice pietních aktů na místě byla založena a v roce 1997 již MRK na Žalově odhaluje památník – kovový kříž s romskými symboly z dílny romského kamenosochaře Eduarda Oláha, o rok později MRK, umisťuje pamětní desku na hřbitov v sousedních Černovicích, tentokrát z dílny nevidomé romské sochařky Boženy Vavrekové (Přibylové). Zároveň již v této době MRK usiluje o pietní řešení  celého areálu bývalého tábora, v němž v té době funguje  rekreační zařízení.

> Počátek února 2009 se ministr pro lidská práva M. Kocáb předběžně dohodl se stávající majitelkou areálu Alenou Vojtovou, na jeho odkoupení státem. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského bylo pověřeno vybudováním Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu rozhodnutím vlády ČR č. 158 z 2. března 2011 o změně usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 589 k úpravě pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. V roce 2016 se podařilo dokončit  stavební práce v areálu Památníku a v roce 2017  dlouhodobé odborné činnosti týkající se vybudování expozice pro veřejnost a upravit areál tak, aby návštěvník poznal vzhled původního sběrného tábora pro romské vězně z let 1942-1943. Expozice nebyla dokončena. V prosinci roku 2017 došlo ke změně provozovatele a dne 4. 12. 2017 došlo k podepsání smlouvy mezi Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Úřadem pro zastupováním státu ve věcech majetkových o převodu majetku státu – areálu Památník Hodonín u Kunštátu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Od ledna 2018 se stává provozovatelem památníku Muzeum romské kultury.

> 25. 1. 2018 převezalo správu Památníku romského holocaustu Muzeum romské kultury v Brně.

Současnost:

> V současnosti zde najdeme infocentrum, což je vstupní budova s prostorem pro expozici a přednáškovým sálem, ubytováním pro průvodce a správce, její součástí je i venkovní amfiteátr. Dále si budete moct prohlédnout repliku vězeňského baráku, původní barák pro dozorce a upravený půdorys tzv. cikánského tábora.

> „Budova vězeňského baráku už byla v příliš špatném stavu, proto ji patrně bylo nutné strhnout a realizovat hodnověrnou repliku. Nicméně se podařilo zachránit původní barák pro dozorce, který je tak svědkem minulosti budoucím generacím a připomíná tragickou historii místa a romského národa “, vysvětluje ředitelka muzea PhDr. Jana Horváthová.

> Nedaleko od Památníku je pietní místo Žalov, místo hromadných hrobů obětí tábora, na kterém najdete kovový kříž s romskými symboly z dílny romského kamenosochaře Eduarda Oláha.

> GPS souřadnice: 49°30′27″ s. š., 16°25′12″ v. d. Budeme rádi, když nám dáte vědět Váš názor na památník Hodonín u Kunštátu.  Pošlete nám prosím svůj názor na e-mail sekretariat@rommuz.cz.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář pro Vaše připomínky a náměty k Památníku