Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě

Hodonín u Kunštátu. Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě / Hodonín

Aktuálně

PIETNÍ AKT V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU

Pietní shromáždění k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů Úterý 20. 8. 2019 11:00 Hodonín u Kunštátu Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě

V letošním roce uplyne již 76 let od vypravení (21. 8. 1943) hromadného transportu romských mužů, žen a dětí z tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau.

Program:
11:00 památník – zahájení pietního shromáždění
11:30 Žalov – uctění památky obětí kladením věnců a modlitbou na místě nouzového pohřebiště obětí v lese za památníkem
12:30 památník – historický vstup, vzpomínky pamětníků, projevy
13:30 otevření výstav návrhů vzešlých ze studentské soutěže a archeologických nálezů z Letů
14:00 prohlídka areálu a výstav v památníku
14:30 Černovice, obecní hřbitov – uctění zejména dětských obětí tábora
15:00 ukončení pietního aktu

Doprovodný program:
Výstava návrhů vzešlých ze studentské soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka – pro studenty AVU a HAMU s tématem připomínky romského holokaustu. Soutěž zorganizovala Živá paměť, o.p.s, s níž Muzeum romské kultury dlouhodobě spolupracuje. Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Lačho ďives!

Zazní hudební dílo vzešlé z této soutěže – skladba studenta kompozice Pavla Nesita, op. 42 „1396“, skladba pro saxofon, bicí a činel.

Výstava archeologických nálezů z dosavadního archeologického průzkumu v Letech u Písku.
Z uvedené akce bude pořízen fotografický a audiovizuální záznam. Materiál může být zveřejněn.
Pietní shromáždění finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu.

Genocida Romů a Sintů v době 2. světové války
Výstava se věnuje tématu nacistického pronásledování a vyvražďování Romů
za 2. světové války především na území dnešní České republiky. Výstavu doprovází
videozáznam se vzpomínkami pamětníků.

Web památníku

Historie:

> Nedaleko Kunštátu bylo v letech 1940-1950 internační středisko, ve kterém byli shromažďováni lidé nepohodlní tehdejším režimům.

> V letech 1940-42 místo sloužilo jako Kárný pracovní tábor.

> Od srpna 1942 do prosince 1943 byl objekt veden jako Cikánský tábor, ve kterém byli soustřeďováni Romové před transportem do Osvětimi. Stejný účel měl i podobný tábor v Letech u Písku. Táborem v Kunštátu prošlo 1396 osob, ze kterých v táboře zemřelo 207 mužů, žen a dětí.

> V roce 1944 pobývali v táboře vězni kárného pracovního tábora.

> Před koncem války se v areálu cvičili příslušníci wehrmachtu.

> V květnu a červnu 1945 v areálu pobývali vojáci rumunské armády.

> V létě 1945 sloužil objekt jako lazaret Rudé armády.

> Po komunistickém puči sloužil objekt jako Tábor nucené práce.

> Později se zařízení v Hodoníně využívalo jako rekreační středisko.

> V roce 1995 začíná MRK pietní akty pořádat i k památce tzv. cikánského tábora v Hodoníně u K., a to ve spolupráci s tehdejším starostou obce Hodonín, panem Miroslavem Plíhalem. Tradice pietních aktů na místě byla založena a v roce 1997 již MRK na Žalově odhaluje památník – kovový kříž s romskými symboly z dílny romského kamenosochaře Eduarda Oláha, o rok později MRK, umisťuje pamětní desku na hřbitov v sousedních Černovicích, tentokrát z dílny nevidomé romské sochařky Boženy Vavrekové (Přibylové). Zároveň již v této době MRK usiluje o pietní řešení  celého areálu bývalého tábora, v němž v té době funguje  rekreační zařízení.

> Počátek února 2009 se ministr pro lidská práva M. Kocáb předběžně dohodl se stávající majitelkou areálu Alenou Vojtovou, na jeho odkoupení státem. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského bylo pověřeno vybudováním Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu rozhodnutím vlády ČR č. 158 z 2. března 2011 o změně usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 589 k úpravě pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. V roce 2016 se podařilo dokončit  stavební práce v areálu Památníku a v roce 2017  dlouhodobé odborné činnosti týkající se vybudování expozice pro veřejnost a upravit areál tak, aby návštěvník poznal vzhled původního sběrného tábora pro romské vězně z let 1942-1943. Expozice nebyla dokončena. V prosinci roku 2017 došlo ke změně provozovatele a dne 4. 12. 2017 došlo k podepsání smlouvy mezi Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Úřadem pro zastupováním státu ve věcech majetkových o převodu majetku státu – areálu Památník Hodonín u Kunštátu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Od ledna 2018 se stává provozovatelem památníku Muzeum romské kultury.

> 25. 1. 2018 převezalo správu Památníku romského holocaustu Muzeum romské kultury v Brně.

Současnost:

> V současnosti zde najdeme infocentrum, což je vstupní budova s prostorem pro expozici a přednáškovým sálem, ubytováním pro průvodce a správce, její součástí je i venkovní amfiteátr. Dále si budete moct prohlédnout repliku vězeňského baráku, původní barák pro dozorce a upravený půdorys tzv. cikánského tábora.

> „Budova vězeňského baráku už byla v příliš špatném stavu, proto ji patrně bylo nutné strhnout a realizovat hodnověrnou repliku. Nicméně se podařilo zachránit původní barák pro dozorce, který je tak svědkem minulosti budoucím generacím a připomíná tragickou historii místa a romského národa “, vysvětluje ředitelka muzea PhDr. Jana Horváthová.

> Nedaleko od Památníku je pietní místo Žalov, místo hromadných hrobů obětí tábora, na kterém najdete kovový kříž s romskými symboly z dílny romského kamenosochaře Eduarda Oláha.

> GPS souřadnice: 49°30′27″ s. š., 16°25′12″ v. d. Budeme rádi, když nám dáte vědět Váš názor na památník Hodonín u Kunštátu.  Pošlete nám prosím svůj názor na e-mail sekretariat@rommuz.cz.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář pro Vaše připomínky a náměty k Památníku