Fotografická soutěž Muzea romské kultury

Muzeum romské kultury vyhlásilo od října 2018 do února 2019 fotografickou soutěž, která se konala v rámci doprovodného programu fotografické výstavy Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty a šlo o vůbec první fotografickou soutěž Muzea romské kultury.

Podnětem k uspořádání soutěže byl mimo jiné fakt, že podobnou událost – a pokud je nám známo šlo o počin vůbec první svého druhu u nás, uspořádal před více než čtyřiceti lety Svaz Cikánů-Romů, jehož členem byl také Andrej Pešta. Tato historická fotografická soutěž byla Svazem uspořádána v roce 1972 a nesla název „Romové v práci a odpočinku“. Vítězné snímky byly otiskovány postupně na stránkách svazového časopisu Románo ľil. Druhý ročník soutěže se již nepodařilo dokončit, neboť činnost Svazu Cikánů-Romů byla na jaře 1973 politickým zásahem shora ukončena. Andrej Pešta byl spolupracovníkem redakce Románo ľil a jedním z členů poroty soutěže. Redakce svazového zpravodaje Románo ľil – vůbec prvního romského časopisu v historii Československa – usilovala touto soutěží podnítit možnosti další spolupráce s externími fotografy, ale také zachytit historicky cenné fotografie v soukromých archivech romských rodin.

fotografická soutěž Muzea romské kultury měla podobný koncept. Objevení cenného fotografického materiálu jak ze soukromých archivů romských rodin, tak z archivů fotografů samotných. Tematicky navázala také na fotografickou tvorbu Andreje Pešty, ve které se Pešta zaměřoval především na svou rodinu a nejbližší přátele. Kromě své rodiny fotografoval také kulturní události všeho druhu. Byl aktivním fotografem a dokumentátorem. Na těchto základech byly stanoveny a pro veřejnost vyhlášeny dvě soutěžní kategorie:

  1. 1. Romská rodina
  2. 2. Romové za objektivem fotoaparátu

Porota se rozhodla udělit také čestná uznání.

Závěrečného hodnocení fotografií se účastnila odborná porota, jejíž členové byli:
Adam Holubovský, Vladimír Sloup, Simona Šreková, Lukáš Houdek

Slavnostní vyhlášení oceněných fotografů proběhlo dne 10. března 2019 v Muzeu romské kultury v rámci ukončení výstavy Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty.

Výherci:

V kategorii ROMSKÁ RODINA získal hlavní cenu: JIŘÍ HORÁK

Za soubor fotografií, které vznikly během cest autora do osad na východní Slovensko v letech 1970 – 1972. Fotografie dokumentují život romských rodin v osadách Žbince, Dobšiná, Iňačovce, Pozdišovice nebo Sečovce. Fotografie mají patřičnou uměleckou i dokumentační hodnotu a vzácnou dokumentární věrnost. Vychází z tradiční dokumentární fotografie a ukazují život v romské osadě ve své syrovosti. Mnohým nechybí také dávka intimity.

Jiří Horák © Fotosoutěž Muzea romské kultury

V kategorii ROMOVÉ ZA OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU získal hlavní cenu: ROBERT MALÍK

Za soubor fotografií, které vznikly v romské osadě Letanovce na Slovensku v roce 2016 a zachycují fotbalové utkání. Fotografie vypovídají o citu autora ke kompozici a zachycení momentu. Autor u fotografií přemýšlel nad jednotou souboru a stavbou příběhu.

Robert Malík © Fotosoutěž Muzea romské kultury

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY: Anna Chválová

Jejíž snímky z rodinného alba zachycují každodenní život romské rodiny při práci na zahradě, svatbě, rodinných oslavách nebo sportovních utkání mezi roky 1974 – 1988.

Anna Chvalová © Fotosoutěž Muzea romské kultury

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY: Pavel Štefl

Výtvarnou kvalitu snímků a dobový pohled na život Romů v Brně a na Slovensku z let 1965 – 1972. Na fotografiích jsou zachyceny brněnské ulice Francouzská nebo Zelný trh. Ze Slovenska autor zachytil život v osadách Liptovská Teplička, Podskalka a Petrovce nad Laborcom.

Pavel Štefl © Fotosoutěž Muzea romské kultury

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY: Erik Kandrač

Čestné uznání za povedené hravé improvizace s fotografií a jejich názvy.

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY: Richard Krok

Za ucelený a kompaktní soubor, kde je patrné, že je od jednoho autora. Fotografie působí sugestivně. Téma rezonuje se současností, autorovi se podařilo zachytit ubíjející každodennost života na vyloučeném sídlišti v Košicích. Fotografie ale nepůsobí nijak depresivně, naopak, jsou zachyceny s dávkou hravosti a lehkosti, mají umělecký nádech.

Richard Krok byl jeden z nejmladších účastníků soutěže – 10let.

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY: Filip Tulej

Ocenění za zajímavé kompozice a hru s barvou.

Filip Tulej © Fotosoutěž Muzea romské kultury

Vyhlášení výsledků soutěže 10. března 2019 v Muzeu romské kultury

Všem výhercům gratulujeme a děkujeme za účast!