Stálá expozice Příběh Romů

Stálá expozice Příběh Romů Vám přiblíží dějiny Romů. Od jejich předků ve starověké Indii, přes příchod Romů do Evropy v 11. století, až po události druhé světové války a současnost. V expozici si prohlédnete originální exponáty i věrné repliky, které doplňují působivé audiovizuální prvky a dioramata. Navštivte naše Muzeum virtuálně, prohlédněte si naši expozici ve 3D.

Pro komentované prohlídky kontaktujte naše lektorské oddělení.
MgA. Monika Křivánková
e-mail: lektor (at sign) rommuz.cz
tel.: 545 214 419

1. SÁL
Pravlast Romů – Indie/ Khatar sam?

Přibližuje pravlast Romů – Indii. Objasňuje jazykovědná, historická a kulturní bádání spojená s nejranějšími dějinami Romů. Výkladové texty jsou doplněny množstvím originálních exponátů: řemeslnými výrobky, šperky, oděvy a vybavením interiéru.

2. SÁL
Na cestě/ Bare dromeha

Nastiňuje historický příchod Romů do Evropy. Popisuje kočovná řemesla a profese, ve kterých se ve středověku Romové uplatňovali. Ústředním motivem druhého sálu je kočovnický vůz s vybavením a rekonstrukce romského tábořiště. Archivní dokumenty vystavené ve 2. sále nastiňují rovněž perzekuci tehdejších romských obyvatel Evropy.

3. SÁL
Hledání domova / Kaj amaro than?

Obeznamuje s historickým procesem usazování Romů od poloviny 18. století do roku 1938 v československém kontextu. Představuje řemesla a profese usedlých i kočovně žijících Romů. Zvláštní pozornost je zde věnovaná hudbě. Návštěvník má možnost nahlédnout do tradičního obydlí či cirkusového šapitó.

4. SÁL
Holocaust Romů/ Romengro murdaripen

Pojednává o osudech Romů za druhé světové války, zejména na území Protektorátu Čechy-Morava, na Slovensku a v Německu. Téma romského holocaustu je prezentováno podrobnými výkladovými texty, fotografiemi, vzpomínkami pamětníků a dobovými úředními listinami. Stálý doplněk výstavy tvoří projekce filmu „…to jsou těžké vzpomínky“ s výpověďmi pamětníků.

5. SÁL
Romství po válce/ Romipen pal o mariben

Předposlední sál se zaměřuje na poválečné dějiny Romů v Československu do roku 1989. Seznamuje s tvorbou romských výtvarníků a autorů literárních děl. V této části expozice je představen vnitřní svět romské komunity a způsob, jak se během čtyřiceti let měnil. Popisuje také vliv romské kultury na kulturu majoritní. V této části expozice je možné shlédnout audio-vizuální záznamy o současné romské kultuře.

6. SÁL
Romové v médiích 1989-2005

Přináší nekomentovanou mozaiku současného mediálního obrazu vývoje vztahu mezi romskou minoritou a majoritou od roku 1989 do roku 2005. Centrálním prvkem sálu je pohyblivé kolo s novinovými titulky navozující neustálý pohyb současného dění kolem každého z nás.

Stálou expozici provází tzv. romský hlas, tj. citáty samotných Romů, které komentují určité historické události či projevy kulturní svébytnosti. Stálá expozice Muzea romské kultury byla zhotovena ve dvou etapách. V roce 2006 byla dokončena část věnovaná letům 1939 – 2005, realizovaná dle návrhu arch. Daniela Pospíšila. V roce 2011 byla pro diváky zpřístupněna zbylá část expozice navržená brněnským architektem Janem Konečným. Celá expozice mohla být realizována díky spolupráci a nadšení celé řady osob a díky finančnímu přispění the Anne Frank Foundation, the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, the Remembrance and Research, Ministerstva kultury České republiky a Statutárního města Brna. Stálá expozice je umístěna v prvním patře muzea na ploše o rozloze 351 m2.

Nový česko-anglický katalog ke stálé expozici Příběh Romů  je koncipován v duchu stálé expozice. Čtenář má možnost „projít“ jednotlivými sály výstavy a dozvědět se jak základní fakta týkající se romské historie a kultury, tak nejrůznější zajímavosti informující o životě v romské komunitě.
Katalog obsahuje českou a anglickou verzi textu.