Výstavy a jiné akce

Stálá expozice:

Stálá expozice Příběh Romů Vám přiblíží dějiny Romů. Od jejich předků ve starověké Indii, přes příchod Romů do Evropy v 11. století, až po události druhé světové války a současnost.

Přechodné výstavy:

Lucia Sekerková Bláhová: Ženy prodávající naději
15. 3. – 14. 4. 2019
Vernisáž výstavy 14. 3. 2019 od 17 hodin v přízemí Muzea romské kultury

Výstava a stejnojmenná kniha shrnují několikaletou práci dvou slovenských autorek. Přináší fotografický projekt a esej o životě a práci věštkyň několika generací ze skupin olašských Romů v dnešní Bukurešti (Rumunsko) a blízkém okolí. Fotografka Lucia Sekerková Bláhová a etnoložka Ivana Šusterová pronikly do světa této poměrně uzavřené skupiny žen a čtyři roky se k nim vracely. Fotografovaly, psaly, natáčely rozhovory. Sledovaly, jak tyto ženy žijí, jejich postavení v rodině i v rumunské společnosti, a vytvořily tak obraz některých současných forem věštění a magie. Zachytily modernizaci tohoto jevu, kde se starodávné prolíná s moderním, iracionální s praktickým, magické rituály se skvělým marketingem. Projekt je příspěvkem k současné dokumentární fotografii. Fotografie vybral a edičně připravil Tomáš Pospěch.

Část tohoto fotografického souboru zvaný Vrajitoare byla prezentován na kolektivních výstavách Centru současného umění DOX v Praze a na samostatných výstavách Czech Photo Centre v Praze, ve Středoevropském domě fotografie v Bratislavě (SK), v galerii Fiducia v Ostravě, v Gemerském osvetovém stredisku v Rožňave (SK), v Calvert Foundation 22 v Londýně (UK), v Pumpenhaus v Drážďanech (DE) a na Format Festival v Derby (UK).

Doprovodný program k výstavě:

9. 4. 2019 od 17 hodin přednáška etnoložky Ivany Šusterové „Vrajitoare – kto sú ženy ponúkajúce veštenie a mágiu? (akce se koná v rámci Týdne romské kultury)

Akce pro veřejnost:

21. 3. Čtení knihy Žij tam, kde jsou písně s autorkou Oksanou Marafioti

Po více než dvou letech se do Brna vrací americká spisovatelka s arménskými a rusko-romskými kořeny Oksana Marafioti (1974). Ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 18h představí v Muzeu romské kultury český překlad své úspěšné autobiografické knihy „Žij tam, kde jsou písně“. V rámci čtení a besedy budete mít možnost si knihu zakoupit a nechat si ji od autorky podepsat.

V memoárech s tragikomickými prvky vzpomíná nejen na své dětství spojené s putováním ruského romského divadla Romen, kde vystupoval její dědeček, ale i na emigraci do Spojených států a posléze život imigrantky. Jedním z významných témat, se kterými se s humorem vyrovnává, je věštecká a magická praxe jejích příbuzných, kterou praktikovali po odchodu do USA. Román je příběhem hledání vlastní identity a boření zažitých stereotypů o romské kultuře.

O autorce:
Oksana Marafioti žila do svých 14 let s rodinou v bývalém Sovětském svazu, odkud emigrovala do Spojených států. Vystudovala klasickou hru na klavír a Professional Film Crew Training Program na univerzitě v Las Vegas v Nevadě. Než se začala věnovat psaní, pracovala nějakou dobu jako kameramanka. Ve svých textech se vyjadřuje k tématům sociálních reforem a kulturní diverzity. V minulosti hovořila např. v pořadu NPR Talk of the Nation, přednášela pro členy Americké knihovnické asociace či se účastnila diskuse s názvem Rasa a etnikum v 21. století, kterou pořádala americká televizní stanice C-SPAN. Oksana je členkou BMI-Library of Congress Kluge Center Fellowship. Žije v Las Vegas, kde na univerzitě lektoruje semináře kritického myšlení, kreativního psaní a literatury. Je vdaná a má dvě děti.

Večerem provází romistka a anglistka Karolína Ryvolová, která román přeložila do českého jazyka.
Konsekutivní tlumočení zajištěno.

Večer připraven s finanční podporou Velvyslanectví USA v Praze.

25. 3. Seminář: Přínosy individuální podpory vzdělávání

Muzeum romské kultury zve na seminář Přínosy dlouhodobé individuální podpory vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, který se bude konat 25. března 2019, 10-16 hodin v aule Administrativního a školícího centra Cejl Jihomoravského kraje
(Cejl 37/62, Brno).

témata pro příspěvky a panelové debaty:
• podpora spolupráce aktérů ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí
• zlepšování kompetencí a přenášení odpovědnosti na samotné klienty
• motivace ve vzdělávání
• dobrovolnictví
• výzvy, vzdělávání v budoucnosti

Program události:
AULA ADMINISTRATIVNÍHO A ŠKOLÍCÍHO CENTRA JMK, Cejl 37, Brno
9:30 – 10:00 registrace účastníků
10:00 – 11:10
Úvodní slovo
Doučování jako desegregační opatření
Veronika Bazalová, Kancelář veřejného ochránce práv
Důsledky odděleného vzdělávání a možnosti jejich zmírnění
Marek Zemský, Agentura pro sociální začleňování
Vývoj, výsledky a vize programu podpory vzdělávání (2004-2019)
Tereza Marková, Muzeum romské kultury
11:10 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:00 Sdílení dobré praxe
Nízkoprahový klub Pavlač, RATOLEST BRNO, z. s.
Gendalos, IQ Roma servis, z. s.
Klub, IQ Roma servis, z. s.
Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, Pedagogická fakulta, MU Brno

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, Bratislavská 67, Brno
13.00 – 15.30 Obědová přestávka, občerstvení v kavárně muzea
14:00 – 15:30 Facilitovaná diskuze se zástupci institucí a nadačních fondů podporujících vzdělávací aktivity
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadace Albatros
Nadační fond Verda
Od 15:30 Prohlídka zázemí doučování v MRK & Prohlídka stálé expozice

Anotace příspěvků přijímáme do 1. 3. 2019; kontaktní osoba Tereza Marková ref@rommuz.cz, 734 315 044. Seminář se koná za podpory Jihomoravského kraje.
Přihlášky na seminář zde: https://bit.ly/2FfBoy5

 1. 4. – 12. 4. 2019 Týden romské kultury
 2. 4. 2019 15 hodin             zahájení průvodem vypraveného od Muzea romské kultury
  1. 4. 2019 17 hodin             přednáška etnoložky Ivany Šusterové „Vrajitoare – kto sú ženy ponúkajúcí veštenie a mágiu?
   4. 2019 20:30 hodin        křest knihy Amendar. Pohled do světa romských osobností a koncert Moniky Bagárové v Kabinetu Múz 
 1. 8. 4. 2019 Mezinárodní den Romů
  Praha, Divadlo Archa
  NGO market – workshop pro děti – výroba autorské knížky z fotografií A. Pešty a omalovánky, v rámci galavečera křest knihy Amendar

 2. 12. 5. 2019 Pietní akt v Letech u Písku
  Vzpomínka na oběti protektorátního tzv. cikánského tábora v Letech.
 1. 18. 5. 2019 Brněnská muzejní noc
  Celobrněnská akce otevřených dveří muzeí a galerií. Program najdete na  www.rommuz.cz a www.brnenskamuzejninoc.cz. Koncert, výtvarné dílny pro děti, komentované prohlídky, ochutnávka romských jídel. Vstup zdarma.
 1. 8. 6. 2019 Ghettofest
  Skejtový workshop s Lukášem Daňkem, www.ghettofest.cz

Volné vstupy do výstav:

_