Výstavy a jiné akce

Stálá expozice:

Stálá expozice Příběh Romů Vám přiblíží dějiny Romů. Od jejich předků ve starověké Indii, přes příchod Romů do Evropy v 11. století, až po události druhé světové války a současnost.

Přechodné výstavy:

Andrej Pešta: Mire Sveti / Světy Andreje Pešty PRODLOUŽENO!
23. 3. – 10. 3. 2018

Andrej Pešta (1921 – 2009) byl významnou romskou osobností, amatérským fotografem, literátem a výtvarníkem. Výstava představí odkaz Andreje Pešty prostřednictvím fotografií ze sbírky Muzea romské kultury. Rozsáhlý archiv Peštových fotografií zachycuje zcela specifický vnitřní pohled na život Romů v Československu převážně z období šedesátých až osmdesátých let 20. stol. Svojí autentičností a tematickým zaměřením fixuje nadčasové hodnoty romské kultury. Peštova celoživotní fotografická tvorba nebyla doposud systematicky zpracována. Muzeum romské kultury chce spolu s vydáním doprovodné fotografické publikace Andrej Pešta, O Fotki tuto mezeru vyplnit a na základě média fotografie představí svého druhu unikátní tvorbu Andreje Pešty. Součástí výstavy je také dokumentárně animovaný film Andrej Pešta: O Fotki (2018, 19 min, r: Anna Babjárová).
Externí kurátor: Tomáš Pospěch

Doprovodný program k výstavě:

18. 11. od 15 h Komentovaná prohlídka výstavy a výtvarná dílna pro návštěvníky s dětmi

9. 12. od 15 h Komentovaná prohlídka výstavy a výtvarná dílna pro návštěvníky s dětmi

K VÝSTAVĚ ANDREJ PEŠTA: MIRE SVETI / SVĚTY ANDREJE PEŠTY VYPISUJEME FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ! CHCETE VĚDĚT VÍCE? 

Volné vstupy do výstav:

_