Knihovna

Katalog online

Pro vyhledávání v publikacích použijte náš on-line katalog.

On-line katalog

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY A MOŽNOSTI PREZENČNÍCH VÝPŮJČEK

Objednávání periodik, knih i separátů k prezenčnímu studiu je možné pouze elektronicky – na základě předchozí registrace.

I nezaregistrovaný čtenář může prohlížet databázi knihovny MRK on-line. Registrační poplatek je v naší knihovně zdarma.

Tituly z knihovny doporučujeme objednávat nejméně týden před osobní návštěvou.

První návštěva knihovny a registrace čtenáře:

Zájemce o služby knihovny vyplní ZADANKA. Žádanku lze vyplnit elektronicky a poslat e-mailem spolu s první objednávkou návštěvy knihovny. Žádanku lze vyplnit také písemně přímo v knihovně. Při své první návštěvě čtenář žádanku podepíše a obdrží osobní kód a PIN.

Nezaregistrovaný čtenář si může před svou první návštěvou knihovny objednat tituly formou e-mailu či telefonu (název a přírůstkové číslo publikace). Takováto objednávka bude knihovníkem akceptována, ale knihy budou čtenáři fyzicky vydány až po jeho osobní registraci.

Knihovna MRK bude zavřená od 7. 7. do 24. 7. 2020

Veškerá literatura se v Knihovně MRK půjčuje pouze prezenčně a                      na základě předchozí e-mailové / telefonické objednávky.

Knihovna Muzea romské kultury shromažďuje romskou a romistickou literaturu, která vyšla v češtině, romštině i v dalších světových jazycích. V současné době má ve fondu téměř 11.000 knihovních jednotek, včetně periodik. V knihovně naleznete knihy mapující historii, kulturu, umění a životní styl Romů v ČR i ve světě, dále pak romskou poezii, pohádky, prózu, písňové texty, odborné studie i diplomové práce. Knihovna odebírá vybraná romská periodika, vycházející v Čechách i v zahraničí.

Odpovědný pracovník: Bc. Alena Recmanová

e-mail: knihovna (at sign) rommuz.cz
tel: +420 545 211 411

knihovna MRK bude zavřená od 7. 7. do 24. 7.

Otevírací doba knihovny:
Středa 10:00 – 18:30
Pátek 10:00 – 14:00