O nás

”Jsme prostorem pro setkávání kultur. Uchováváme doklady romské historie jako součást evropského dědictví. Vychováváme mladou generaci k toleranci a interkulturnímu myšlení. Přispíváme k boji proti xenofobii a rasismu.
Otevíráme cestu ke kořenům romské identity. To vše děláme pro vzájemné porozumění. Pro dialog kultur. Pro nás.”

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů jako nevládní nezisková organizace, od roku 2005 je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR, kde spadá pod Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. V evropském kontextu jde o unikátní instituci, která globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů, respektive mnoha různých romských subetnických skupin a komunit. Sbírka muzea je zapsána v Centrální evidenci sbírek, obsahuje kolem 25 000 sbírkových předmětů, je členěna do 4 podsbírek a v rámci nich do 13 sbírkových fondů.

Muzeum se od počátku snažilo především budovat sbírkové fondy, dokumentující kulturu a dějiny Romů. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, typů obydlí, vybavení interiéru, oděvu a šperku, výtvarného umění, písemného materiálu, plakátů a pozvánek, audio, foto a videodokumentace, knihovny, ohlasů kultury Romů v kultuře majoritní a sebedokumentace muzea.

Všechny sbírkové fondy jsou k dispozici badatelům. V prostorách Muzea je k dispozici knihovna a studovna.

Muzeum romské kultury vede také Dětský muzejní klub, který nabízí programy pro děti z okolí a to několikrát do týdne. Starší děti mohou navštěvovat animační programy.

Od roku 2018 je Muzeum romské kultury správce památníků v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.