Bulletin Muzea romské kultury

Archiv bulletinu

Archivní čísla Bulletinu MRK ke stažení zde:

Některá archivní čísla lze zakoupit v tištěné podobě v našem e-shopu.

Bulletin Muzea romské kultury tvoří nedílnou součást více než dvacetileté historie Muzea romské kultury.

Časopis vychází nepřetržitě od roku 1992. První číslo a všechny následující ročníky obsahovaly vždy vedle zprávy o celoroční činnosti Muzea také odborné články, a to zejména historické a etnografické studie, recenze literatury a další texty spolupracovníků MRK i externích přispěvatelů. Od počátku se tak Bulletin MRK obsahově postupně profiloval jako muzejní ročenka i odborný romistický časopis, s periodicitou jedenkrát ročně. Od čísla 23/2014 Bulletin Muzea romské kultury poprvé vychází jako recenzované periodikum, přičemž v budoucnu bude Muzeum usilovat o jeho zařazení na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR.

Aktuální číslo 24/2015:

Recenzovaná část Bulletinu přináší příspěvek Anežky Hrbáčkové: Romští muzikanti v regionu Horňácka, dále také text Petra Klinovského: Velitelé cikánského tábora v Letech u Písku a slovenský příspěvek Ivany Šusterové Odev a šperky olašských Romóv. V nerecenzované části jsou další příspěvky, mezi nimiž najdeme např. text V čem tkví úspěch (romských) studentů na střední škole Babington od Lucie Fremlové, dále zajímavý rozhovor s režisérem Rudolfem Adlerem o filmu “Majstr”. Závěr Bulletinu MRK pak přináší jistý vhled do činnosti muzea za rok 2015.bulletin

V tištěné verzi časopisu jen ve zkrácené podobě. Do časopisu je vloženo CD s kompletním obsahem výroční zprávy včetně bohatého fotografického materiálu a všech příloh.

Kompletní řada BMRK je k dispozici v Knihovně MRK

V případě zájmu o publikaci svého odborného textu v Bulletinu Muzea romské kultury se obracejte na Mgr. Dušana Slačku (historie@rommuz.cz). Pokyny pro přispěvatele zde

Redakce nadále přijímá také nejrůznější podněty a náměty na obsah BMRK.

Redakční rada a kontakt:

Odpovědný redaktor: PhDr. Jana Horváthová

Výkonní redaktoři: Mgr. et Mgr. Milada Závodská, Ph.D.
Mgr. Dušan Slačka

Redakční rada:

Mgr. Jana Habrovcová, prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D., Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D., Mgr. Alica Sigmund Heráková

Pro kontaktování redakce použijte email historie@rommuz.cz (Mgr. Dušan Slačka).