Bulletin Muzea romské kultury

Archiv bulletinu

Archivní čísla Bulletinu MRK ke stažení zde:

Bulletin Muzea romské kultury tvoří nedílnou součást více než dvacetileté historie Muzea romské kultury.
Časopis vychází nepřetržitě od roku 1992. První číslo a všechny následující ročníky obsahovaly vždy vedle zprávy o celoroční činnosti Muzea také odborné články, a to zejména historické a etnografické studie, recenze literatury a další texty spolupracovníků MRK i externích přispěvatelů. Od počátku se tak Bulletin MRK obsahově postupně profiloval jako muzejní ročenka i odborný romistický časopis, s periodicitou jedenkrát ročně. Od čísla 23/2014 Bulletin Muzea romské kultury poprvé vychází jako recenzované periodikum, přičemž v budoucnu bude Muzeum usilovat o jeho zařazení na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR.

V případě zájmu o publikaci svého odborného textu v Bulletinu Muzea romské kultury se obracejte na Mgr. Dušana Slačku.
Kompletní řada BMRK je k dispozici v Knihovně MRK

Redakční rada a kontakt:

Odpovědný redaktor:
PhDr. Jana Horváthová
horvathova@rommuz.cz
+420 734 645 449

Výkonní redaktoři:
Mgr. et Mgr. Milada Závodská, Ph.D.
knihovna@rommuz.cz

Mgr. Dušan Slačka
historie@rommuz.cz

Redakční rada:
Mgr. Jana Habrovcová, prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D., Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D., Mgr. Alica Sigmund Heráková