Publishing activity

The Collection Department gradually publishes a series of publications entitled the Collections of the Museum of Romani Culture, in which it presents different collection funds:

2005:

Výtvarné umění (Fine Art) Romští autoři. Přírůstky 1991-2005, 190 pages

2007:

Textil. Šperk. (Textiles. Jewelery) Přírůstky 1991-2006, 163 pages

2008:

Tradiční řemesla, profese a zaměstnání. (Tradional Crafts, Professions and Occupations)
Přírůstky 1991-2007, 321 pages

2014:

Fond plakátu a pozvánek (Posters and Invitations), přírůstky 1991-2012, 230 pages

2016:

Treasure of the Roma 2016 pages

2017:

Horváthová, J., Křížová, A., Habrovcová, J., Poklad Romů: Amare somnaka: Tajemství romského šperku, Brno: Muzeum romské kultury, s.p.o, 2017. 107 stran. II. vydání

Collections of the Museum of Romani Culture : [acquisitions] 1991-2006: The textile collection, the jewellery collection, non-collection textile and jewellery acquisitions.  Brno: Muzeum romské kultury, s. p. o., 2017. 163 stran. II. vydání.

Jana HORVÁTHOVÁ, Adam HOLUBOVSKÝ, Tomáš POSPĚCH, Dušan SLAČKA, Milada ZÁVODSKÁ a Jana HABROVCOVÁ. Andrej Pešta: O Fotki. Brno: Muzeum romské kultury, 2017

2018:

Sadílková H., Slačka D., Závodská M., Aby bylo s námi počítáno: Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu , Brno : Muzeum romské kultury, 2018. 230 stran

  1. Horváthová J., Sigmund Heráková A., Amendar. Pohled do světa romských osobností
  2. Brno: Muzeum romské kultury 2018. 216 stran

Contact:

  1. Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
  2. head of the Specialized Department
  3. e-mail: sbirky (at sign) rommuz.cz